Najviše državnih prvaka iz Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije

Oskari znanja dodjeljuju se petnaestu godinu zaredom učenicima za ostvarena prva mjesta na raznim državnim i međunarodnim natjecanjima. Na onim predmetnim i strukovnim, uključujući i vjeronauk i …


S potporama HZZ-a samozapošljavanje sve atraktivnije - najviše korisnika u Osječko-baranjskoj županiji, a u Primorsko-goranskoj županiji najveći rast u godinu dana

Poticaji za samozapošljavanje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje postali su sve stimulativniji izvor pojedincima za pokretanje vlastitog posla. Prepoznajući to, gradovi i županije uključ …


Istraživanje IFJ: Županije transparentnije od gradova, najtransparentnije Primorsko-goranska, Požeško-slavonska i Koprivničko-križevačka

Prema prosjeku svih lokalnih jedinica na svome području, najtransparentnije su Primorsko-goranska, Požeško-slavonska i Koprivničko-križevačka županija, a sve tražene dokumente u svim dosada& …


Varaždinska županija vodeća po ulaganju u obrazovanje

Županije se posljednjih godina sve više uključuju u razne programe i mjere u obrazovanju, a velika pomoć u tome je i novac iz EU fondova. Tako se puno radi na energetskim obnovama škola, …


Najviše zaposlenih u Istarskoj županiji, najveći rast u pet godina bilježi Zagrebačka

Državni zavod za statistiku objavio je podatke o zaposlenosti u županijama za 2018. godinu, a koji potvrđuju da je Istarska županija uvjerljivi prvak kad je zaposlenost u pitanju.

U ovoj županiji na …