Valter Flego

Mladi Flego već je drugi mandat na čelu jedne od najuspješnijih hrvatskih županija

Valter Flego rođen je 15. kolovoza 1972. godine u Kopru, a osnovnu školu je završio u Buzetu. Treći i četvrti razred srednje škole pohađao je u Rijeci, gdje je kasnije, 1996. godine, i diplomirao na Tehničkom fakultetu. Poslije fakulteta zaposlio se u Istarskom vodovodu. Nakon odsluženog vojnog roka upisuje poslijediplomski studij menadžmenta na Ekonomskom fakultetu u Rijeci te stječe znanstvenu titulu magistra ekonomskih znanosti.

Na lokalnim izborima za Grad Buzet održanim 2001. godine, Flego je izabran za zamjenika gradonačelnika, a 2005. godine izbran je za gradonačelnika Grada Buzeta. Župan prvi put postaje 2013. godine, a uspjeh na lokalnim izborima ponovio je i 2017. kad je ponovno osvojio povjerenje stanovnika Istarske županije.

Zamjenici

  • Sandra Ćakić Kuhar
  • Fabrizio Radin
  • Giuseppina Rajko

Istarska

Istarska županija je najzapadnija hrvatska županija koja uključuje najveći dio Istarskog poluotoka (2820 od 3160 četvornih kilometara). Upravno sjedište županije je Pazin.

Opći podaci

Broj stanovnika
208055
Površina (km2)
2813
Broj naselja
655
Županija
Istarska
Pozivni broj
52
Broj općina
31
Službene stranice županije
Razvojna agencija
Regija
Jadranska Hrvatska

Proračun

Realizacija 2014. godine: 302.221.385

Realizacija 2015. godine: 318.405.734

Realizacija 2016. godine: 863.382.715

Plan 2017. godine: 1.026.650.000

Plan 2018. godine: 1.320.670.000

Županijska skupština

Skupština

Valter Drandić, predsjednik

Tamara Brussich, potpredsjednica

Marino Baldini, potpredsjednik

Eliana Barbo

Zvonko Liović

Cinzia Počeko Kranjec

Eleonora Kotiga Vaš

Vili Rosanda

Marija Kadoić Balaško

Tedi Chiavalon

Suzana Ladavac

Nevija Poropat

Josip Anton Rupnik

Vedrana Gregorović Hrvatin

Petar Macura

Vladimir Buršić

Zdenko Pliško

Jasna Bolić

Miloš Bajić

Frančesko Andreeja

Bruno Stermotić

Sandro Jurman

Robert Velenik

Irena Peruško

Boris Rogić

Davor Komar

Vanda Poropat

Ljerka Peruško

Radovan Cvek

dr.sc. Sanja Radolović

Milio Bulić

Silvano Hrelja

Goran Subotić

Mirjana Galo

Ilirjana Croata Medur

Jurica Šiljeg

mr.sc. Tatjana Tomaić

dr.sc. Dubravko Marković

Aleksa Vale

Damir Grünbaum

Damir Prodan

Goran Poropat

izv.prof.dr.sc. Tea Golja

Ladislav Turčinović

Divna Radolović Rosanda