Brodsko-posavska županija: 6 milijuna kuna za 23 nova projekta

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u skladu sa Zakonom o potpomognutim područjima upravlja razvojem potpomognutih područja Republike Hrvatske.

Cilj upravljanja razvojem  potpomognutih područja je  doprinijeti njihovom  gospodarskom i ukupnom   razvoju, te stvoriti pretpostavke za jačanje  konkurentnosti i  ostvarenje  vlastitih razvojnih potencijala.  Ovaj cilj uključuje aktiviranje svih dionika koji svojim radom pridonose razvoju  potpomognutih područja i njihovu  gospodarsku oporavku,  što je preduvjet ostvarivanja povratka iseljenog stanovništva, smanjenja negativnog demografskog trenda i ostvarivanja održivog razvoja  ovih područja. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u unapređenju i razvoju društvene, javne, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture.

Sredstva za provedbu ovog Programa u 2020.godini osigurana su u Državnom proračunu.  Program se provodi po metodologiji ESI fondova, čime  se izravno doprinosi jačanju i daljnjem razvoju administrativnih kapaciteta samih korisnika, s ciljem učinkovitijeg povlačenja sredstava ESI fondova.

Korisnici sredstava su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su stekle status potpomognutog područja i njihove ciljane skupine koje nakon provedbe projekta preuzimaju inicijativu daljnjeg širenja aktivnosti i prepoznatih prioriteta za potrebe lokalnog stanovništva.
Na natječaj su se javile i općine s područja Brodsko-posavske županije, a odobreno je sufinanciranje 23 projekta. (Brodsko-posavska županija)

KORISNIK

NAZIV PROJEKTA

IZNOS SUFINANCIRANJA [kn]

Slavonski Šamac

Izgradnja kolnika u ulici Hrvatskih branitelja

350.000,00

Sikirevci

Izgradnja cestovnog kolnika u ulici Ljudevita Gaja

150.000,00

Davor

Rekonstrukcija nasipa i izgradnja prometnica, biciklističkih i pješačkih staza i šetnica na nasipu u Davoru

350.000,00

Vrbje

Sanacija kolnika u Ratarskoj ulici

200.000,00

Nova Gradiška

Rekonstrukcija ulice Ivana Domca

200.000,00

Podcrkavlje

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Tomici – odvojak Vinogradske ulice

200.000,00

Bebrina

Bebrina

300.000,00

Vrpolje

Rekonstrukcija i dogradnja građevine javne i društvene namjene za djecu i mlade u Čajkovcima

350.000,00

Stara Gradiška

Sanacija nerazvrstane ceste u naselju Gornji Varoš

180.000,00

Rešetari

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u Ulici braće Radić

200.000,00

Okučani

Izgradnja nerazvrstane ceste u Okučanima

450.000,00

Gornji Bogićevci

Sanacija nerazvrstane ceste ulice Smrtić – Gornji Bogićevci

350.000,00

Sibinj

Izgradnja prometnice unutar zone malog gospodarstva, glavni i zapadni odvojak

300.000,00

Garčin

rekonstrukcija i dogradnja Društvenog doma u Garčinu

300.000,00

Nova Kapela

Uređenje ceste prema dječjem vrtiću Zvončić

250.000,00

Brodski Stupnik

Izgradnja Lovačke kuće s vidikovcem

160.000,00

Velika Kopanica

Rekonstrukcija doma u Velikoj Kopanici

400.000,00

Gornja Vrba

Uređenje prilazne ceste i ulaznog platoa oproštajne građevine na groblju u Gornjoj Vrbi

200.000,00

Brodsko-posavska županija

Modernizacija odjela za ginekologiju i opstetriciju OB Nova Gradiška

120.000,00

Oprisavci

Rekonstrukcija Društvenog doma u Svilaju

180.000,00

Staro Petrovo Selo

Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste u Štivici

350.000,00

Cernik

Sanacija krovišta Područne škole Šumetlica

200.000,00

Klakar

Izgradnja nove Crkvene ulice u Klakaru

250.000,00