Istarska razvojna agencija provodi 15 EU projekata vrijednih 155 milijuna kuna

fo: Marinela Žiković

Ovaj vikend održani su u Istri dani EU fondova. Istarska razvojna agencija (IDA) od svog osnivanja provela je 47 EU projekata vrijednosti 470 milijuna kuna. Podržala je i 1.034 poduzetničkih projekata ukupne vrijednosti 672 milijuna kuna. A značajna su i njena ulaganja u razvoj poduzetničke infrastrukture; uspostavu i operativno funkcioniranje Poduzetničkog inkubatora „IZAZOV“ te Tehnološkog inkubatora Pula.

U razvojnoj agenciji su nam i dali odgovor vezan za aktualne projekte.

-2019. godina vrlo je dinamična za Istarsku razvojnu agenciju po pitanju projekata, s obzirom da su početkom godine uz 12 postojećih projekata u provedbi startala 3 nova projekta, odobrena za financiranje u sklopu programa INTERREG V-A Italija – Hrvatska. Dakle trenutno je aktualnih projekata u provedbi njih 15, ukupne vrijednosti 155 milijuna kuna, od čega je za IDA-u odobreno ukupno 13 milijuna kuna, a rezimirajući dosadašnje projektne uspjehe, IDA je od svog osnivanja provela 47 EU projekta ukupne vrijednosti 470 milijuna kuna, od čega je direktno za IDA-u  i njezine razvojne projekte odobreno 50 milijuna kuna. U fazi kandidature trenutno je više projekata u sklopu raznih programa međunarodne suradnje te je u aktivnoj pripremi i značajan strateški projekt  izgradnje i uspostave poduzetničkog centra COWORKING Pula koji će se financirati u sklopu ITU mehanizma urbanog područja Pula, ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna – kažu u IDA-i.

Najviše projekata kroz V-A Italija-Hrvatska

Unutar programa Interreg V-A Italija-Hrvatska je primjerice projekt ICARUS, vrijedan 2,2 milijuna eura, koji je usmjeren na poboljšavanje kvalitete i sigurnosti te ekološke održivosti pomorskih i obalnih prijevoznih usluga promovirajući multimodalnost u programskom području Hrvatske i Italije. U sklopu projekta bit će provedena analiza nedostataka i potreba mobilnosti u programskom području, a glavni cilj projekta jest razvijanjem „zelenih“ načina prijevoza putnika smanjiti štetne posljedice koje nastaju masovnom uporabom osobnih automobila. Isto tako predviđene su pilot aktivnosti poput razvijanja web/mobilnih aplikacija, uvođenja novih usluga u željezničkom prometu kao što su bike stanice, a sve s ciljem poticanja putnika da što više koriste eko-inovativne načine prijevoza. Projekt će doprinijeti i jačanju postojećih te razvijanju novih pomorskih veza između Italije i Hrvatske.

Gotovo 1,5 milijuna eura vrijedan je projekt usmjeren na jačanje prekograničnih kapaciteta za umrežavanje i ulaganje u inovacije malih i srednjih poduzeća u sektoru akvakulture i ribarstva u programskom području.

Projekt Metro -Maritime Environment-Friendly transport systems vrijedan tri milijuna eura ima za cilj poboljšati kvalitetu, sigurnost i održivost okoliša u pomorskom prijevozu promovirajući multimodalnost i eko-inovativna rješenja za pomorski i obalni prijevoz u programskom području Italije i Hrvatske. Posebni ciljevi projekta usmjereni su na analizu ruta pomorskog putničkog prometa u programskom području te potencijala za infrastrukturnu podršku, kako bi se ojačala multimodalna rješenja povezivanja u pomorskom prometu, posebno u vrijeme turističke sezone. Isto tako predviđene su pilot aktivnosti osmišljavanja koncepta novih modela hibridnih plovila za prijevoz putnika u programskom području, kao i testiranja pametnih sustava za nadzor putničkog pomorskog prometa i jačanje logističke osnove za uvođenje eko-inovativnih plovila u pomorski prijevoz putnika između Italije i Hrvatske.

Atlas-Adriastic Cultural tourism laboratories projekt je vrijednosti 964,9 tisuća eura, a cilj mu je jačanje i razvoj ICT alata u svrhu promocije kulturnog turizma kao neiskorištenog potencijala u zemljama partnerima. Kroz projekt doći će do podizanja kulturnog stvaralaštva koristeći inovativne pristupe kroz poticanje transnacionalne suradnje u području kulturnog turizma, razmjene najboljih praksi u području destinacijskog menadžmenta kulturnog turizma, predstavljanja pilot modela upravljanja kulturnim destinacijama.

Projekt Beat-Blue Enhancement Action for technology transfer vrijedan je 919,4 tisuće eura, a cilj mu je poboljšati mogućnost razvoja inovacija u teritorijalnim i proizvodnim sustavima putem prekogranične suradnje te ojačanje sustava klastera različitih sektora na području na kojem se vodi projekt sa fokusom na „Plavi rast“ kao nastavak projekta Bluetech. U projektu će se povezati tvrtke te znanstvene institucije te će se razviti prekogranični maritimni i brodograđevni klaster.

Transpogood-Transport of Goods platform projekt je vrijednosti 1,17 milijuna eura, a cilj mu je je poticati efikasnost  i multimodalnost  te integrirani pristup u razvoju kanala u transportu roba u prekograničnom području putem razvoja zajedničkih inovativnih IT rješenja. Ciljane skupine su mala i srednja poduzeća u sferi logistike i transporta, lokalni dionici razvoja nadležni za sektor prometa  i mobilnosti. Ovaj će projekt iznjedriti platformu za integrirani pristup u razvoju kanala u transportu roba u prekograničnom području Hrvatske i Italije te će posljedično doprinijeti povezivanju pomorskog  i cestovnog teretnog prometa.

Projekti za IT, male i srednje tvrtke...

Kroz Horizon 2020 radi se na 1,5 milijuna eura vrijednom projektu Empowering u kojem je uz IDA-u uključeni više europskih partnera, a u sklopu kojeg će biti provedena analiza stanja u sektoru energetike te usvajanje novog i nadogradnja postojećeg Akcijskog plana održivog korištenja energije (SEAP) za razdoblje do 2030. godine. Gradovi uključeni u projekt dobit će potporu regionalnih razvojnih i regionalnih energetskih agencija te realizirati aktivnosti koje će oblikovati energetsku viziju grada u skladu s prioritetima prihvatljivima za financiranje iz fondova EU u narednom programskom razdoblju, čime će se pridonijeti još učinkovitijem financijskom iskorištavanju EU sredstava.

Unutar Interreg V-B Jadransko - Jonski program aktualan je ADRION projekt vrijedan 1,3 milijuna eura. Cilj mu je unaprijediti značajke kulturne, tradicionalne i ekološke baštine jadransko-jonskog područja kroz realizaciju transnacionalnog modela između javnih i privatnih dionika, pružatelja usluga u turizmu, obrtnika, sektorskih stručnjaka, lokalnih zajednica, institucija i kulturnih, društvenih i ekoloških udruga te kroz projekt unaprijediti proces brendiranja proizvoda, usluge i destinacije.

Projekt Green mind financira se u sklopu Interreg Mediteran 2014. – 2020., vrijedan je 1,6 milijuna eura, a potiče razvoj ekonomske konkurentnosti i inovacija u industriji zelene i pametne mobilnosti, učvršćivanjem regionalne i transnacionalne suradnje između poduzetništva, istraživačkih tijela i javnog sektora.

U kontekstu brzog tehnološkog napretka i sve restriktivnijih politika zaštite životne sredine, Green Mind aktivno sudjeluje u jačanju transnacionalne aktivnosti klastera i agencija koje pružaju podršku malim i srednjim poduzećima (MSP). Pomaže u prepoznavanju i iskorištavanju tržišnih prilika i ukazuje na rastuće zahtjeve za proizvodima zelene i pametne mobilnosti i uslugama u ključnim sektorima mobilnosti kao što su transport i logistika, automobilska industrija, proizvodnja energije i IT.

Glavni ciljevi su ispitivanje novih usluga iz domene tržišne inteligencije, mogućnosti javnog financiranja i usluge B2B povezivanja za MSP; izgradnja Modela spomenutih usluga koji je lako primjenjiv u klasterima i agencijama; uspostava transnacionalne inovativne mreže koja uključuje javni sektor, industriju i akademsku zajednicu; donošenje programa podrške politikama aktualizirajući projektne rezultate bazirane na specijaliziranim pametnim strategijama uključenih područja. 

Nakon testiranja novih usluga kroz projekt će se razviti pilot usluga (iz domene tržišne inteligencije, mogućnosti javnog financiranja i usluge B2B povezivanja za MSP) za unapređenje konkurentnosti i inovativnosti MSP-ova koje će biti implementirane i testirane u osam mediteranskih teritorijalnih konteksta te osigurava zajedničko učenje, razmjenu znanja i proces izgradnje kapaciteta za inovacije u industriji zelene i pametne mobilnost.
Sva mala i srednja poduzeća koja su zainteresirana za uključivanje u budućnost mobilnosti smatraju se dijelom pilota, aktivno sudjelujući na pilot radionicama, fokus grupama i radionicama na kojima će dobiti radne materijale. Tri usluge konačno će oblikovati poslovni Model, koji će biti primjenjiv u svakoj regiji.

Kroz Europski socijalni fond - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020, financira se 835,6 tisuća kuna vrijedan projekt EduIT - Jačanjem informatičkih vještina do zanimanja budućnosti, a  ima za cilj izvođenje programa edukacija iz IT područja usmjerenih na mlade nezaposlene osobe, popraćen aplikativnom nastavom i praktičnim dijelom u poduzećima u Istarskoj županiji te njihovo osnaživanje i motiviranje za samozapošljavanje i samoprezentaciju na tržištu rada.

Aktivnosti su usmjerene na učenike osnovnih škola koje će se projektom motivirati za upis u srednje škole iz deficitarnih zanimanja u IT sektoru, te na učenike srednjih škola i njihovu aktivaciju za ulazak u svijet rada i odabir IT zanimanja.

Europski socijalni fond sudjeluje i u financiranju 1,9 milijuna kuna vrijednog projekta "Raising employment in Istria - REI II" koji okuplja sudionike javnog, privatnog i civilnog sektora koji su ključni kako bi se projekt izradio, proveo te naposljetku za evaluaciju dokumenata i politika za razvoj ljudskih potencijala u Istarskoj županiji. 

Najvažniji elementi projekta su provedba mjera akcijskog plana Županijske strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2016.-2020, održivo funkcioniranje Vijeća tržišta rada Istarske županije, izrada Strategije razvoja ljudskih potencijala Istarske županije 2021. – 2027 te poticanje razvoja poduzetništva i samozapošljavanja.

Kroz operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. financira se gotovo 600 tisuća kuna u projekt HQ_ISTRIA kojim se stimulira rast malo i srednjeg poduzetništva Istarske županije. Istarska razvojna agencija nositelj je projekta, a cilj je razvoj i povećanje ponude usluga savjetodavne i stručne podrške, kao i usluga informiranja za male i srednje poduzetnike. Projektom će se osigurati učinkovita pomoć s ciljem učvršćivanja položaja MSP-ova na tržištu, kako bi se smanjila asimetrija informacija među malim i srednjim poduzetnicima te olakšao pristup poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnima za rast i razvoj poslovanja, te kako bi se unaprijedila gospodarska uspješnost i stopa preživljavanja MSP-ova. Ciljane skupine su MSP-ovi u različitim fazama njihova razvoja, s posebnim naglaskom na novoosnovane MSP-ove (koji posluju kraće od tri godine).

Za poduzetnike 16 kreditnih linija

Razvojne aktivnosti  i usluge Istarske razvojne agencije razvijale su, kažu,  sukladno potrebama poduzetnika na terenu. Ključni su tijekom godina bili prvenstveno programi financijske podrške, tj. kreditne linije i jamstveni fond u suradnji s poslovnim bankama i Istarskom županijom, uz koordinaciju IDA-e, putem kojih su za istarske poduzetnike i obrtnike osigurani najpovoljniji uvjeti na tržištu u RH za njihove investicije. Navedena ulaganja IDA-e u sustav financijske podrške za poduzetništvo rezultirala su kroz godine brojkom od ukupno 16 uspješno provedenih kreditnih linija u sklopu kojih je podržano 1.034 poduzetničkih projekata ukupne vrijednosti 672 milijuna kuna.

Od ostalih usluga u korist jačanja poduzetničke klime u  Istarskoj županiji značajna su bila i ulaganja IDA-e u razvoj poduzetničke infrastrukture; uspostavu i operativno funkcioniranje Poduzetničkog inkubatora „IZAZOV“ te Tehnološkog inkubatora Pula u kojima je tijekom godina inkubirano više od 70 poduzetnika početnika, s danas  globalno rastućom tvrtkom Infobip kao najuspješnijim primjerom, a tu su i značajna ulaganja u uspostavu mreže poduzetničkih inkubatora i coworking prostora Istarske županije, kao i koordinacija razvoja poduzetničkih zona te razvoja klastera.

Isto tako IDA dugi niz godina osmišljava i provodi ciljane obrazovne programa za privatan i javni sektor, koje su za korisnike potpuno besplatne te je do sada tijekom godina educirano više od 11.500 polaznika.

Nadalje tu su usluge strateškog planiranja kao temelja gospodarskog razvoja, što se prvenstveno odnosi na pripremu i evaluaciju razvojnih strategija te  provedbu  programa brendiranja Istarske županije putem oznake IQ  - Istrian Quality – Istarska kvaliteta.

Isto tako aktivno se tijekom zadnjih godina ulagalo u istraživanje, inovacije i razvoj putem osnovanog  Centra za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, IstraLab mreže te Centra za popularizaciju znanosti i inovacija Istarske županije, koji je vrlo posjećen od strane najmlađih naraštaja, obzirom da se u njemu provode u suradnji s mentorima praktični satovi iz predmeta kemije i fizike.

Završno je ključno i kontinuirano besplatno savjetovanje i informiranje svih zainteresiranih strana, a posebno potencijalnih domaćih i stranih investitora,  koje IDA uspješno provodi već punih 20 godina koliko navršava krajem ove godine. (L.K.)