Karlovačka županija: Bivša vojna nekretnina prenamijenit će se u Studentski dom i restoran studentske prehrane

Ministar državne imovine dr. sc. Mario Banožić posjetio je u utorak, 5. studenog, Karlovačku županiju. Tim se povodom, u Uredu župana, sastao sa županom Damirom Jelićem i suradnicima te gradonačelnicima i načelnicima gradova i općina s prostora Karlovačke županije. Na sastanku je ministar upoznat s predmetima državne imovine koje potražuje Karlovačka županija, sa svojim gradovima i općinama. Za ministra i suradnike priređen je i prezentiran popis imovine koju potražuju jedinice lokalne samouprave i sama Županija. Ovako pripremljen i sažeti materijal pohvalio je ministar Banožić i njegova pomoćnica Ivana Pintar koji su tom prigodom istaknuli da je ovo jedina županija koja je vrlo kvalitetno i precizno navela sve predmete koji su prikupljeni s područja gradova i općina.

Nakon sastanka ministar Banožić je dekanici Veleučilišta u Karlovcu Nini Popović dodijelio Ugovor o prijenosu vlasništva nekretnina u k.o. Karlovac ll (bivši vojni hangar, Bosanski magazin i stara Vojna bolnica) u svrhu proširenja kapaciteta Studentskog doma u Karlovcu i izgradnje restorana studentske prehrane i interpretacijskog centra. Ministar je također županu Jeliću dodijelio Odluku o darovanju nekretnine u k.o. Karlovac ll (zgradu i pripadajuće dvorište na uglu Radićeve i ulice Kralja Tomislava u Karlovcu) za potrebe Trgovačko-ugostiteljske škole. Gradonačelnica Ozlja Gordana Lipšinić preuzela je Ugovor o darovanju nekretnina u Vrhovcu za potrebe smještaja Istraživačko-edukacijskog centra za vinarstvo i lovstvo, a gradonačelnik Grada Slunja Jure Katić Tabularnu ispravu o kupnji i pravu upisa nekretnina u Slunju.

Po dodjeli ovih dokumenata ministar je u pratnji župan Jelića, zamjenika župana, gradonačelnika Mandića te dekanice Velučilišta Nine Popović i direkotra Studentskog centra u Karlovcu Željka Šančića obišao prostor Bosanskog magazina i dijela karlovačke zvijezde gdje se planiraju novi projekti, a vezani su uz državnu imovinu. (Karlovačka županija)