Krapinsko-zagorska županija: U mjesec dana oko 300 osoba više na burzi, besplatno se pomaže poduzetnicima u pripremi zahtjeva za Vladine kredite pomoći, uskoro mjere za osiguranje obrtnih sredstava

Župan Krapinsko-zagorske županije Željko Kolar najavio je da će se rebalansom proračuna osigurati neke mjere za pomoć obrtnicima i gospodarstvenicima. 

„Bitno je istaknuti da na području KZŽ nema većih otpuštanja. Krajem veljače imali smo 2243 osobe na burzi, a na današnji datum to su 2504 osobe. To govori o tome da je naše gospodarstvo žilavo. Posebno zahvaljujem radnicima, poduzetnicima i obrtnicima, koji rade u vrijeme krize. Zbog toga će se priljev sredstava od poreza na dohodak barem djelomično ostvarivati, a o njemu najviše ovisi koliko i na koji način ćemo se moći uključiti pomoći gospodarstvu preko određenih mjera. Nisam vidio da je Vlada osigurala bilo koju kompenzacijsku mjeru za lokalnu i regionalnu samoupravu, osim mogućnosti kreditnog zaduženja, nenamjenskog. Ono što smo prvo poduzeli, dali smo naputak Poduzetničkom centru KZŽ da besplatno pomogne u pripremi za naše poduzetnike koji se prijavljuju za pomoć koji je raspisala Vlada. Što se isplate plaće od 3250 kuna tiče, za sada su se 1182 firme ili obrta prijavila za 5101 radnika. Krapinsko – zagorska županija  priprema mjere za mikro poduzetnike do 9 zaposlenih i to za obrtna sredstva. S mjerama ćemo van izaći krajem travnja ili početkom svibnja, dok proanaliziramo  mjere Vlade kako bi taj novac koji ćemo plasirati bio iskorišten na najbolji mogući način. Ovo nije utrka na 100 m, to je utrka na 10.000 m s preponama koja bi se mogla pretvoriti u maraton. Naše mjere moraju biti precizno plasirane kako bi postigli što veći učinak. Kriza će imati reperkusije na zagorsko gospodarstvo, nadam se što manje“, rekao je župan Kolar. (Krapinsko-zagorska županija)