Najveći rast zaposlenosti u Međimurskoj, Zadarskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji

Podaci Zavoda za statistiku pokazuju da je lani u odnosu na preklani najveći porast zaposlenosti, od 10,09 posto, tj. za oko 3.000 osoba, bio u Međimurskoj županiji. U odnosu na 2016. godinu bilo je 7,92 posto više zaposlenih u toj Županiji, što je svrstava na treće mjesto u odnosu na ostale županije. Najveći porast zaposlenih u razmaku od dvije godine bilježi pak Zadarska županija, porastom od 11,99 posto, odnosno u dvije godine, broj zaposlenih je povećan za oko 4.000 radnika. Ta je županija i druga u poretku s rastom od 9,35 posto gleda li se odnos zaposlenih 2018./2017. godinu. Među prvih pet su još Vukovarsko-srijemska, Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska i Osječko-baranjska županija.

Pojačano korištenje EU novca u 2018. godini za niz projekata od energetskih obnova do aglomeracija i navodnjavanja, utjecao je i na rast zaposlenika koji rade na tim projektima. Dodatno, županije su u borbi protiv iseljavanja tj. zadržavanja stanovnika i privlačenje novih, razvili paletu programa za poticanje poduzetništva, a ujedno i povećali iznose kojim ih podupiru. 

Spomenimo i da je Državni zavod za statistiku nedavno promijenio metodologiju te je u obuhvat zaposlenih uključio i neke kategorije radnika koje dosad nisu bile obuhvaćene. Revizija je napravljena za podatke o zaposlenima od 2016. godine, pa su i oni drugačiji od prethodno objavljenih. 

Međimurska županija: Izvrsni uvjeti poslovanja povećavaju broj radnika

Međimurska županija, kažu u toj Županiji, u 2018. godini bilježi pozitivan gospodarski rast što pokazuje niz pokazatelja, a koji utječu na porast zaposlenosti. Tako su se bruto investicije poduzetnika u novu dugotrajnu imovinu znatno povećale u 2018. godini u odnosu na prethodnu godinu i to za čak 38,7 %. Uvoz je povećan za 13,2 %, a izvoz za 14,3 % s tim da je trgovinski suficit 2,6 milijardi milijuna kuna, što pak je 15,4 % više u odnosu na prethodnu godinu. Rasla je i prosječna mjesečna neto plaća koja za 2018. godinu iznosi 4.822 kune što je 7,5 % više u odnosu na 2017. godinu.

- Međimurska županija u suradnji s lokalnom samoupravom, razvojnim agencijama, tehnološkim parkom, komorama, obrazovnim sektorom intenzivno radi na programima i projektima potpore gospodarstvu i ta sinergija daje rezultate.  Iz proračuna Međimurske županije intenzivno se izdvajaju sredstva u razvoj i unapređenje poduzetništva, posredno time utječe se  i na povećanje zaposlenosti. Sredstva koja su poduzetnicima dostupna u posljednjim godinama su: sufinanciranja kamata za kredite, sufinanciranje izrade natječajne dokumentacije, sufinanciranje u ulaganja u osnovnu imovinu, te ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije, informiranja i savjetovanja o dostupnim instrumentima financiranja, inkubaciji poduzetnika početnika, sufinanciranje turističkih projekata s ciljem unapređenja i razvoja turizma, provođenje programa potpora za samozapošljavanje, potpore i pomoći poljoprivrednim proizvođačima itd -  kaže župan Međimurske županije Matija Posavec.

 Dulji niz godina provodi se stipendiranje učenika u deficitarnim zanimanjima, a svakako valja istaknuti i projekt „Razvojno – edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra“ s kojim se oformila  javna istraživačka ustanova u vlasništvu Međimurske županije u kojoj će istraživači i znanstvenici provoditi istraživačko razvojne projekte u suradnji s poduzećima iz Međimurja i SZ Hrvatske. Međimursko veleučilište provodi projekt „Centar održivog razvoja“, te je u pripremi projekt osnivanja i djelovanju Centra kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u obrazovnom sektoru strojarstva.

Osim izravnih županijskih potpora, financira se i rad poduzetničkih potpornih institucija na području županije koje su u svom radu usmjerene na jačanje konkurentnosti gospodarstva. To su Javna ustanova za razvoj Međimurske županije – REDEA, Međimurska energetska agencija d.o.o. – MENEA, Tehnološko-inovacijski centar Međimurje d.o.o., Međimurski sajam poduzetništva MESAP d.o.o. te Javna ustanova Metalska jezgra.

Zadarska županija: U pet godina 9.000 više zaposlenih

Prema podacima s krajem prošle godine, u toj je Županiji bilo oko 4.000 više zaposlenih, a na kraju rujna ove godine, u odnosu na prošlogodišnji rujan, porast je, kažu, 3,2 posto, odnosno 1.842 zaposlena više. Trećina novozaposlenih odnosi se na Grad Zadar. U odnosu na 2014. godinu u Županiji je zaposleno gotovo 9.000 osoba!  

Zadarska županija od 2015. odobrava potpore za početak rada poduzetnika, za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima, za sufinanciranje troškova poduzetnika za stručno osposobljavanje zaposlenika te za mlade i žene.

Od 2004. godine Županija u suradnji s resornim ministarstvom i poslovnim bankama kontinuirano provodi  kreditne programe sa subvencioniranom kamatom za poduzetnike korisnike kredita. Pogodnost ovih kredita je u činjenici da Ministarstvo i Županija subvencioniraju kamatu i to po dva postotna boda za ulaganja u proizvodne djelatnosti i s po jedan postotni bod za uslužne djelatnosti, pa je kamata za proizvodne djelatnosti oko 1% , a za uslužne 3%.

Zadarska županija je pokrenula svoj „Program kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Zadarskoj županiji“. Krediti su namijenjeni za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata te kupnju nove opreme ili novog dijela opreme. Kamatna stopa, ovisno o kojoj je poslovnoj banci riječ, iznosi  od 0,9% do 2%.

Različitim programima se provode aktivnosti kojima se potiče nova ulaganja i otvaranje novih radnih mjesta, putem poduzetničkih kredita sa subvencioniranom kamatom, jačanjem poduzetničke infrastrukture kroz poticanje razvoja poduzetničkih zona, poticanje udruživanja u klastere, pomoć očuvanju starih i tradicijskih obrta, sudjelovanje u organizaciji sajmova i manifestacija koje imaju gospodarski karakter, pomoć poduzetnicima na početku rada, sufinanciranje stručnog osposobljavanja poduzetnika, te pomoć mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama.   

Zadarska županija u 2018. se uključila u realizaciju Programa kreditiranja označavanja kvalitete obiteljskog smještaja „Welcome“. Partneri na realizaciji Programa su Turistička zajednica Zadarske županije i poslovne banke. Korisnici kredita iz ovog programa su privatni iznajmljivači, kojima će Županija subvencionirati kamate na kredite. Cilj Programa je unapređenje usluge i podizanje kvalitete smještaja u objektima u kojima se pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu na području Zadarske županije. Kamata za objekte na otocima i u ruralnim krajevima je 0% a za ostala područja 1%.

Zadarska županija je u razdoblju od 2004. do 2018. godine bespovratnim proračunskim sredstvima pomogla 15 projekata poduzetničkih zona u jedinicama lokalne samouprave. Ukupno je Zadarska županija odobrila oko 8,5 milijuna kuna, uglavnom za projektnu dokumentaciju i infrastrukturu.

Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija gradi Centar za kreativne industrije - specijalizirani poduzetnički inkubator, a kao partner s Općinom Poličnik u poduzetničkoj zoni Grabi završava projekt Centar kompetencija za razvoj proizvoda na bazi meda. 

-Kao što je vidljivo i iz brojnih aktivnosti koje provodimo, u našoj Županiji trudimo se stvarati pozitivnu poduzetničku klimu u cilju privlačenja novih investicija u industriji, malom i srednjem poduzetništvu te uslužnim djelatnostima. Iskazujemo podršku realizaciji kvalitetnih poduzetničkih projekata te su, sukladno propisima i nadležnostima, naše stručne službe na raspolaganju investitorima. Zadarska županija i ove godine nastavlja bilježiti pozitivne gospodarske pokazatelje o čemu svjedoči i značajan porast zaposlenosti. Tijekom srpnja i kolovoza imali smo 62 tisuće zaposlenih radnika u našoj županiji, što je rekordna brojka, a ono što je posebno važno istaknuti - u samo pet godina broj zaposlenih porastao je za gotovo devet tisuća. To su podatci koji ohrabruju i pokazuju pozitivan trend našeg gospodarstva, a rezultat su promišljenog strateškog planiranja, političke stabilnosti i kontinuiteta' ocijenio je župan Božidar Longin.

Nakon Međimurske i Zadarske županije po porastu zaposlenih na godišnjoj razini, slijede Šibensko-kninska, Dubrovačko-neretvanska i Vukovarsko-srijemska županija.

Vukovarsko-srijemska županija: Ove godine 900.000 kuna za pet programa poticanja poduzetništva

Vukovarsko-srijemska županija imala je rast zaposlenih u 2018. godini u odnosu na godinu prije za 7,54 posto, a u odnosu na 2016. godinu za 8,71 posto.

S ciljem unaprjeđenja  poslovanja i konkurentnosti, te povećanja zaposlenosti, Vukovarsko-srijemska županija je u 2019. godini objavila Program za poticanje poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu i za provedbu tog programa osigurana su sredstva u iznosu od 900.000 kuna. Program je podijeljen u 5 grupa - Potpore za razvoj i unaprjeđenje poslovanja, Potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda, Potpore za savjetovanje, informiranje i obrazovne aktivnosti, Potpore za organiziranje i sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i konferencijama te Potpore za osnivanje i rad klastera.

Kako bi potaknula investicije, kažu u Županiji,  provode se programi kreditnih linija kojima se poduzetnicima subvencionira kamate na realizirane kredite, a također tu su i poticajne mjere za ulaganja na područje VSŽ regulirane s nekoliko zakona koje idu na ruke potencijalnim investitorima. Prije svega tu je riječ o Zakonu o porezu na dobit kojim porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području Grada Vukovara s više od 5 zaposlenika čije je prebivalište na potpomognutom području  JLS razvrstanih u I. skupinu prema stupnju razvijenosti, odnosno Grada Vukovara ne plaćaju porez na dobit. Također poslodavcima u Gradu Vukovaru refundiraju  se doprinosi za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u 50% iznosu po podnesenom zahtjevu.

U Vukovarsko-srijemskoj županiji trenutno je naglasak stavljen na 10 poduzetničkih zona sa spremnom infrastrukturom za potencijalne investitore, a odnose se uglavnom na proizvodne i uslužne djelatnosti. Potencijalnim investitorima se nudi i oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa i dijela komunalne naknade, sufinanciraju se administrativni troškovi otvaranja poduzeća, sufinanciraju se kamate na kredite.

Nakon Zadarske, Vukovarsko-srijemske i Međimurske županije u razmaku od dvije godine najveći je rast imala Šibensko-kninska te Osječko-baranjska županija.

Osječko-baranjska županija: Veći poticaji i kapitalni projekti povećavaju zaposlenost

Krajem 2018. godine, a u odnosu na 2016. godinu rast zaposlenosti u toj Županiji bio je 7,79 posto.

Uz maksimalno angažiranje na povlačenju bespovratnih i kreditnih sredstava EU i nacionalnih fondova, što izravno utječe i na angažiranje lokalne građevinske i ostale operative, pa tako i povećanje zaposlenosti, Osječko-baranjska županija je razvila mnoge vlastite mjere koje utječu na otvaranje radnih mjesta, kao što su primjerice, potpore za poticanje gospodarstva koje su ove godine udvostručene u odnosu na prošlu te iznose 8,6 milijuna kuna. Čak 32 posto (109 milijuna kuna) ovogodišnjeg izvornog proračuna namijenjeno je za gospodarstvo i investicije, a 25 posto (83 milijuna kuna) za poljoprivredu, ruralni razvoj i kontinentalni turizam.

Vrijednost najznačajnijih kapitalnih projekata dostiže gotovo tri milijarde kuna, a najveći dio sredstava osigurava se iz europskih fondova. Primjerice, samo na području energetske obnove zgrada javne namjene koje su u vlasništvu Osječko-baranjske županije, nakon završenih 19 projekata, trenutno je u tijeku 35 projekata čija je ukupna vrijednost gotovo 200 milijuna kuna. Riječ je o 35 gradilišta na kojima su angažirane građevinske, stolarske, elektro i druge tvrtke, odnosno za više stotina radnika osiguran je posao i plaćanja tijekom više mjeseci, obično i godinu dana. Slično se može reći i za projekte izgradnje akumulacija, aglomeracija, sustava navodnjavanja…

- Uz realizaciju županijskih projekata te nacionalnih (poput Koridora 5C, obnove Zračne i riječne luke Osijek), otvaranje Županije prema međunarodnoj zajednici i stranim investicijama pokazatelj pravog puta gospodarskog oporavka i razvoja - kaže župan Ivan Anušić.

Osječko-baranjska županija je najuspješnija i u povlačenju sredstava iz Programa ruralnog razvoja, odnosno sredstava koja idu izravno u poljoprivredu. U posljednje tri godine povukla je 1,5 milijardu kuna, pa je 200 mladih poljoprivrednika dobilo do 50.000 eura da bi ostali u Slavoniji, a dio njih se vratio iz Njemačke i Irske. Tu su i potpore do 15.000 eura za 250 novih projekata za povećanje konkurentnosti.

Vlada RH je predvidjela 19 milijardi kuna za projekte u Slavoniji, Baranji i Srijemu, kroz koji će se također ulagati u značajne projekte za oporavak.

U posljednje dvije godine udvostručen je iznos županijskih subvencija za razvoj poduzetništva i obrtništva sa 4,2 na 8,6 milijuna kuna. Rezultati su vidljivi, jer županija već ima najveći broj novootvorenih obrta, malih i srednjih poduzetničkih aktivnosti. U istom razdoblju, prema podacima HGK Županijske komore Osijek, na području Osječko-baranjske županije osnovano je 800 novih mikrotvrtki i sve su predale završne račune te poslovale s dobiti, što je dobar znak za kretanja ukupnog gospodarstva, ali i smanjenje nezaposlenosti.

Nedavno je potpisan već treći sporazum o suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u provedbi programa kreditiranja "Poduzetništvo mladih, žena i početnika" i Ugovoru o poslovnoj suradnji u provedbi programa kreditiranja "Investicije privatnog sektora". Za poduzetništvo mladih, žena i početnika uz subvenciju kamata od Županije na kredite HBOR-a, ona biti nula, a za investicije privatnog sektora subvencija Županije je 2%, pa se kamata kreće između nula i 0,8 posto. Kreditni potencijal povećan je sa 64 na 90 milijuna kuna, a krediti su namijenjeni poduzetnicima početnicima, onima koji posluju na tržištu, mladim i ženama.

Malo i srednje poduzetništvo i obrtništvo pokretač je cjelokupnog rasta i razvoja gospodarstva, kao i generator novih radnih mjesta. Upravo zato, Osječko-baranjska županija provodi više od trideset različitih projekata poticanja poduzetništva. Jedan od njih je i projekt „Učeničko poduzetništva“, a kako bi se tijekom školovanja učenike naučilo više o poduzetništvu – načinu razmišljanja, vještinama i sl. Tijekom škole godine 2018./2019. provedena su dva projekta poticanja učeničkog poduzetništva u kojima je sudjelovalo 274 učenika.

Osječko-baranjska je jedina županija u Hrvatskoj koja je, uz općine i gradove, nositelj  Projekta „ZAŽELI pomoć u kući“ vrijednog 8,6 milijuna kuna, a koji obuhvaća zapošljavanje 46 teže zapošljivih žena koje će skrbiti o 184 krajnja korisnika - starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju. (Lidija Kiseljak)