Osječko-baranjska županija nagrađuje najbolje poduzetničke ideje

S ciljem stvaranja stimulativnog okruženja za razvoj poduzetništva, afirmacije novih poduzetničkih ideja i poticanja poduzetnika početnika, Osječko-baranjska županija i ove je godine objavila ”Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu nagrada za najbolje poduzetničke ideje na području Osječko-baranjske županije”.

Na natječaj se mogu javiti poduzetnici početnici kao i sve fizičke osobe koje imaju dobre poduzetničke ideje i razmišljaju o ulasku u svijet poduzetništva, a za najuspješnije sudionike predviđene su nagrade. 

Ukupni fond nagrada u natječaju za 2018. godinu iznosi 44.000,00 kuna, s time da će prva nagrada iznositi 10.000,00 kuna, druga 8.000,00 kuna, treća 6.000,00 kuna te deset nagrada po 2.000,00 kuna. Natječaj je objavljen na Internet stranicama Osječko-baranjske županije 19. listopada, a traje 40 dana. (Grad Belišće)