Osječko-baranjska županija rebalansom neće smanjivati plan - za obrazovanje izdvajaju gotovo 750 milijuna kuna

Zbog izvanrednih okolnosti uslijed epidemije bolesti COVID-19 u tijeku je priprema Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2020. godinu kako bi se rashodi uskladili sa smanjenim prihodima, što ujedno znači da je potrebno prilagoditi davanja i na području obrazovanja. Inače, prema aplikaciji Otvoreni proračun ta je Županija među vodećima po planu izdvojenih sredstava za obrazovanje u proračunu za 2020. godinu - 748,8 milijuna kuna. Kroz skori rebalans nije u planu smanjivati sredstva za obrazovanje, jedino preraspodijeliti.

'S obzirom da su za neke projekte sredstva ostala neutrošena, kao što je primjerice ispraćaj maturanata uz Quadrillu, u mogućnosti smo preraspodijeliti sredstva tako da iznose za stipendiranje učenika i studenata te potpore za poslijediplomske studije ne moramo smanjivati. Stipendije i potpore za poslijediplomski studij jedan su od načina pomoći Županije učenicima i studentima, kao i njihovim obiteljima u podmirivanju troškova obrazovanja, kako inače tako i u trenutnim gospodarskim promjenama zbog epidemije koronavirusa. Početkom lipnja planiramo otvoriti javni natječaj za dodjelu potpora za poslijediplomski studij za kojeg je u Proračunu 2020. godine predviđeno 250.000 kuna. Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja Županije za najvišu razinu znanja bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su zdravstvo, socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju nova znanja i najnovije znanstvene spoznaje.' - kažu nam u Osječko-baranjskoj županiji i dodaju da u mjesecu rujnu kao i svake godine planiraju otvoriti javni natječaj za dodjelu stipendija preko kojeg učenici dobivaju stipendiju u iznosu od 450 kuna mjesečno u trajanju od 10 mjeseci za jednu školsku godinu, a studenti 1.000 kuna mjesečno za akademsku godinu. Učenici i studenti imaju mogućnost natjecati se za stipendiju u četiri kategorije - Daroviti učenici i studenti, učenici i studenti koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, učenici i studenti koji se obrazuju za deficitarna zanimanja te učenici i studenti slabijeg socijalnog statusa.

'Stipendiranjem učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i zanimanja iz STEM područja pokušava se usmjeriti učenike i studente za zanimanja završetkom kojih će se lakše moći zaposliti i osigurati bolju egzistenciju, a istodobno zadovoljiti i potrebe tržišta rada u našoj Županiji. Također, Osječko-baranjska županija prepoznala je značaj financijske pomoći socijalno ugroženim obiteljima koje zbog materijalnih teškoća teško zadovoljavaju osnovne životne potrebe te je iz tog razloga kao zasebnu kategoriju uvrstila i kategoriju stipendija učenicima i studentima slabijeg socijalnog statusa.' - komentiraju u Osječko-baranjskoj županiji.

Za školsku, odnosno akademsku godinu 2019./2020. stipendiju prima 90 učenika (30 darovitih učenika, 27 učenika koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, 18 učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja i 15 učenika slabijeg socijalnog statusa) i 60 studenata (21 daroviti student, 18 studenata koji se obrazuju za zanimanja iz STEM područja, 10 studenata koji se obrazuju za deficitarno zanimanje i 11 studenata slabijeg socijalnog statusa).

Spomenimo da je ta Županija već treću godinu jedinstvena u Hrvatskoj po besplatnom obroku baš za sve učenike osnovnih škola. U cilju osiguranja primjerenih uvjeta za prehranu djece prošle je godine provedeno opremanje 38 školskih objekata, uglavnom kuhinjskom opremom.

U srednjem školstvu priprema se gradnja nove zgrade I. gimnazije Osijek i Srednje škole Donji Miholjac. Prošle godine provedena su značajna ulaganja u opremanje 18 srednjih škola i učeničkih domova školskim namještajem, uredskim namještajem i informatičkom opremom.

U OBŽ su imenovana dva centra izvrsnosti; Ugostiteljsko-turistička škola Osijek kao Regionalni centar kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo te Elektrotehnička i prometna škola Osijek kao Regionalni centar kompetentnosti u sektoru Elektrotehnika i računalstvo. (L.K.)