PGŽ: 36 milijuna kuna za energetsku obnovu škola kroz uštede će se vratiti za osam godina

Riječ je o najvećem projektu Primorsko-goranske županije na području školstva, kroz kojega će se provesti energetska obnova osam škola i postići nakon koje se očekuju uštede od 30 do 80 posto, te povrat čitave investicije kroz 7-8 godina

U četvrtak je u Cresu započela energetska obnova Osnovne škole Frane Petrića, čime je zaokružen najveći projekt Primorsko-goranske županije vrijedan 36 milijuna kuna, kojim će se energetski obnoviti čak osam osnovnih škola s područja županije. Energetskom obnovom postići će se uštede energije od 30 pa do čak 80 posto čime će se, procjena je, čitava investicija povratiti već kroz 7-8 godina.

Župan Komadina i gradonačelnik Grada Cresa Kristijan Jurjako, u pratnji zamjenice župana Marine Medarić, pročelnice Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Edite Stilin, ravnatelja OŠ Frane Petrića Josipa Papea, ravnatelja Ustanove REA Kvarner Darka Jardasa i izvođača radova, obišli su u srijedu OŠ Frane Petrića.

'Škole su generacijski projekti, a ovaj projekt energetske obnove čak osam škola najveći je pojedinačni projekt u školstvu u našoj županiji. S novim fasadama, krovovima i stolarijom uštedjet će se 50-80 posto energije i taj ćemo novac preusmjeriti u sam nastavni proces, kako bi podigli njegovu kvalitetu i financirali dodatne nastavne aktivnosti', kazao je župan Komadina.

Realizacija ovog projekta krenula je u travnju, kada je župan Komadina potpisao ugovor s izvođačima radova, a osim škole u Cresu, obnova je već započela na školama u Vrbovskom, Čabru, Lovranu i na Rabu te u Kraljevici i Novom Vinodolskom. Od ukupno 36 milijuna kuna, koliko je vrijedan projekt, 12 milijuna sufinancira se iz Europskoga fonda za regionalni razvoj, 12 milijuna osigurava Ministarstvo graditeljstva, 12 milijuna kuna Primorsko-goranska županija, a dva milijuna će sufinancirati općine i gradovi u kojima se nalaze škole.
Vodeći računa o geografskoj zastupljenosti triju mikroregija na svome području, PGŽ putem UOza regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima i UO za odgoj i obrazovanje u suradnji s Ustanovom REA Kvarner izradila je prijavu za 9 objekata školstva, od čega je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja donijelo Odluke o financiranju projekta energetske obnove osam školskih zgrada: OŠ Ivana Gorana Kovačića, Vrbovsko, OŠ Petar Zrinski i SŠ Vladimir Nazor, Čabar, OŠ Viktor Cara Emina, Lovran, OŠ Ivana Rabljanina, Rab, PŠ Barbat, Rab, OŠ Kraljevica, OŠ Ivana Mažuranića, Novi Vinodolski te OŠ Frane Petrića, Cres.

Što se tiče obnove OŠ Frane Petrića, ukupna vrijednost radova je 6,7 milijuna kuna, od čega Grad Cres sufinancira 400 tisuća. Radovi bi trebali biti gotovi do ožujka iduće godine.

Gradonačelnik Cresa Kristijan Jurjako kazao je kako je jako sretan i zadovoljan što je škola u Cresu izabrana za obnovu, na čemu je zahvalio Županiji.

'U Cresu lagano ali sigurno raste broj djece. Ova obnova ne bi bi imala smisla da nema djece, i zato zahvaljujem Županiji jer ovo je projekt za našu djecu i roditelje,da uživaju u školi 21. stoljeća', kazao je Jurjako.

Prilikom analize stanja školske zgrade koja je prethodila prijavi projekata na natječaj Ministarstva, utvrđeno je da zgrada škole bilježi veliku količinu energije za grijanje. Riječ je o prosječnoj potrošnji lož ulja koja za jednu godinu iznosi 22.280 litara (brutto površina zgrade 4.058,32 m2). Velika potrošnja energije jednim dijelom proizlazi iz velikih potreba za grijanjem, ali je također uzrokovana i energetski relativno lošom i dotrajalom vanjskom ovojnicom školske zgrade, kao i energetski neučinkovitim sustavom grijanja.

U cilju podizanja energetske učinkovitosti kroz projekt izvest će se toplinska izolacija pročelja zgrade na način da će se ugraditi materijali koji će smanjiti ukupne toplinske koeficijente prolaza topline preko vanjskih zidova zgrade. Građevinski mjere uključivat će obradu dotrajalog krova zgrade, kao i ugradnju toplinske izolacije kojim će se smanjiti toplinski gubici preko krova. Treća građevinska mjera koja će se provesti biti će zamjena postojeće energetski neučinkovite stolarije kako bi se smanjili toplinski gubici preko pročelja i otvora zgrade.

Također, planira se ugradnja solarnih kolektora za pripremu tople vode, te nove unutarnje rasvjete, kao i mjernih uređaja za daljinsko očitanje potrošnje energije i vode tzv. Smart metering i njihovo spajanje na centralnu računalnu aplikaciju. Sve navedene mjere imaju ekonomsku i energetsku opravdanost potvrđenu na temelju izrađenog glavnog projekta i dosadašnjih praćenja potrošnje energije.

Navedenim mjerama ostvarit će se ušteda energije te će se podići energetski razred objekta s energetskog razreda C na A+uz posljedičnu uštedu energije od 56%. (župan.hr)