Potraga za radnicima je velika, a prekvalifikacije i fleksibilnost neophodne - županije se uključuju u projekte cjeloživotnog učenja

Stjecanje veće razine stručnih i dodatnih znanja, a u cilju što bolje prilagodbe na tržištu rada i zadovoljavanja potreba poslodavaca, ali i zbog bolje motiviranosti u traženju posla, cjeloživotno učenje postalo je potreba, pa su to ozbiljno shvatile i županije, koje se uključuju u program cjeloživotnog učenja kroz razne edukacije i projekte. Negdje to već kreće u školama prenošenjem poruke o važnosti cjeloživotnog učenja, otvaranjem Centara izvrsnosti kroz koje se jačaju kompetencije za tržište rada u budućnosti, a za odrasle, županije podržavaju razna osposobljavanja i prekvalifikacije.

Ovaj tjedan Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih organizira Tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalnu obrazovnu kampanju u kojoj se građanima na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja. Naime, u Hrvatskoj je svega 2,4 % odraslih od 15 do 64 godine uključeno u različite programe cjeloživotnog obrazovanja, dok je na razini Europske unije taj prosjek 15 %.

Najveća je potražnja za strukovnim zanimanjima, zbog čega se i povećavaju kvote za uvozom radnika, jer domaćih nema. No, kako će od sljedeće godine, poslodavci morati tražiti radnike prvo na HZZ-u, jasno je da će biti i većih potreba za osposobljavanjem ili prekvalifikacijom. Uostalom, poruke su i jasnije da će se nezaposleni morati brisati iz evidencije, ako tri puta odbiju zaposlenje, usavršavanje ili prekvalifikaciju. Oni već usmjereni u svom zanimanju, a ako su ostali bez posla, moraju tražiti dodatna usavršavanja, jer danas se traži univerzalniji radnik, prilagođen brzim promjenama u sustavu poslovanja. 

U razdoblju od 2004. do 2018. godine u Osječko-baranjskoj županiji ukupno 960 polaznika prošlo je različite oblike dodanog osposobljavanja i prekvalifikacije, za što je iz proračuna Županije izdvojeno 3,2 milijuna kuna.

Tijekom 2019. godine provedeno je osposobljavanja za obavljanje poslova pomoćnika/pomoćnice u nastavi u radu s učenicima s teškoćama za 10 nezaposlenih osoba, u tijeku je osposobljavanje za 10 njegovateljica, a do kraja godine provesti će se i osposobljavanje za poslove voditelja EU projekata, kao i osposobljavanje za ECDL. Za sve polaznike Županija u potpunosti pokriva troškove osposobljavanja, kao i troškove prijevoza za vrijeme trajanja osposobljavanja.

Prema povratnim informacijama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 60% polaznika osposobljavanja uspije pronaći posao u roku od 6 mjeseci od trenutka završetka osposobljavanja, što u Zavodu ocjenjuju kao odličan rezultat.

Dodatno Županija u cilju bolje pripreme na tržištu rada sudjeluje i u projektu Programa usavršavanja managera u suradnji s HUP-om, za što je ove godine udvostručen iznos na 50.000 kuna iz proračuna Županije. 

U okviru EU projekta “Povećanje efikasnosti i održivosti rada gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske županije, Međimurske županije i Varaždinske županije“, koji je vrijedan 962.987,25 kuna i u potpunosti je financiran iz Europskog socijalnog fonda, također se radi na osvještavanju važnosti cjeloživotnog učenja, neophodnom za današnjem tržištu rada te se žele naći još bolja rješenja kojima bi se unaprijedile znanja, vještine i kompetencije te društvene perspektive zaposlenja.

Kao i u većini zemlji, tako su i u te tri županije prisutna nepovoljna demografska kretanja, starenje stanovništva i produžetak radnog vijeka, ali istovremeno na tržištu rada poslodavci traže fleksibilniju radnu snagu i univerzalnije obavljanje poslova.

Međimurska županija posljednjih nekoliko godina aktivno potiče povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine kroz projekte i aktivnosti.  Dugi niz godina problem je bio što su iz srednjih škola izlazili kadrovi koji nisu brojne mogli naći posao, pa je Međimurska županija u suradnji sa srednjim školama to promijenila, uspostavom efikasnog  partnerstva između škola i poslodavaca.

Lani je provedeno osposobljavanje za radnike u građevini i  metaloprerađivačku industriju, a na red su došli i obućari i radnici u tekstilnoj industriji.

Međimurska županija  sudjeluje u projektu Empowering for Growth 3 koji doprinosi rješavanju problema koji su uočili članovi Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Međimurske županije (LPZ MŽ) na lokalnom tržištu rada. Prvenstveno se to odnosi na mlade koji ulaze nespremni u svijet rada i uglavnom nisu vođeni potrebama lokalnog tržišta rada kod odabira budućeg zanimanja i škole, dok istodobno ne postoji dobar sustav profesionalne orijentacije. Sve ovo rezultira konkretnim problema mladih - nesnalažljivost i nedostatak životnih vještina, nemotiviranosti i spremnosti za cjeloživotno učenje. Projekt doprinosi povećanju zapošljivosti ranjivih skupina provedbom INOVATIVNIH LOKALNIH INCIJATIVA. Projektom omogućavamo i samozapošljavanje nezaposlenim osobama dodjelom potpora za samozapošljavanje. Vrijednost projekta iznosi 1.707.885,43 kn.

Projekt INNO-WISEs će poboljšati kapacitete socijalnih poduzeća kako bi omogućili pružanje kvalificiranih radnih mjesta za skupine u nepovoljnom položaju. Projekt će razviti rješenja za primjenu ključnih tehnologija i upravljačkih modela u sektoru socijalnog poduzetništva. Ujedno će stvoriti okvir za upravljanje znanjem, fleksibilnu digitalnu komunikacijsku platformu i programe obuke. Projekt povezuje aktere iz socijalno uključenih poduzeća, istraživanja, tehnoloških stručnjaka i relevantnih javnih tijela.  Ukupna vrijednost projekta je 17.320.260,00 kn.

Više od 800 ljudi iz Varaždinske županije je u prošloj školskoj godini polazilo programe cjeloživotnog učenja u županijskim srednjim školama.

- Cjeloživotno učenje danas je aktualnije nego ikada. Od društva nezaposlenih došli smo do situacije u kojoj je potraga za radnicima velika, premještanja s jednog na drugo radno mjesto sve su češća, a traže se i prekvalifikacije. Zadovoljni smo što se u našim srednjim školama provode programi za koje vlada dobar interes. „Osvježili“ smo pojedina zanimanja za koja je tijekom godina prestajao interes, i to u suradnji s Obrtničkom komorom, Hrvatskom gospodarskom komorom, poduzetnicima i Zavodom za zapošljavanje. Sve su to procesi i programi koji traju i koji će u dogledno vrijeme dati rezultate – istaknuo je nedavno zamjenik županaTomislav Paljak.

Primorsko goranska županija dala je prijedlog za sudjelovanje Županije u projektu – INTERREG ADRION 'Socijalna uključenost marginaliziranih skupina kroz cjeloživotno učenje i povezanost s tržištem rada'. Riječ je o novom transnacionalnom programu koji bi trebao doprinijeti provedbi EU strategije za jadranskojonsku regiju i kojem je cilj povećati konkurentnost pojedincima na tržištu rada, povećati vezu visokih učilišta i poslovne zajednice s radnim okruženjem, identificirati i iskoristiti prilike povezane s najboljim praksama i politikama s područja EU i pripremiti poslodavce kako bi mogli razumjeti specifične potrebe zaposlenika koji spadaju u marginalizirane skupine. Partneri na tom projektu su fakulteti iz raznih gradova zemalja jadranskojonske regije.

Ovih dana, zahvaljujući projektu Nova znanja za EU projekte lokalnog razvoja, 47 nezaposlenih osoba iz Zadarske županije educirano je za pripremu i provedbu EU projekata. Verificirani programi obrazovanja za Voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova provodili su se u Zadru i Benkovcu, nakon čega su organizirane specijalizirane edukacije u području EU fondova kako bi polaznici stekli specificirana i iznimno tražena znanja o tome kako pripremiti projekte za Program ruralnog razvoja, kako izraditi Analizu troškova i koristi, investicijsku studiju, studiju izvodljivosti, itd.

Ministar turizma Gari Cappelli donio je ove godine Odluku o financiranju projekata koji su prijavljeni na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Poboljšanje pristupa ranjivih skupina tržištu rada u sektoru turizma i ugostiteljstva“. Među projektima bio je i „Master sommelier“ dviju srednjih škola i jedne tvrtke u Virovitičko-podravskoj županiji, a putem kojeg se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područnim uredom Virovitica, radi na osposobljavanju za mlade do 25 godina za zanimanje sommelier u ugostiteljstvu.

U suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Slatina, Virovitičko-podravska županija je pak ove godine devetu godinu zaredom, sufinancirala osposobljavanje odraslih osoba za poljoprivredna zanimanja, ukupno njih 25, te održivu upotrebu pesticida. Kod prekvalifikacije polaznik stječe Svjedodžbu o završnome radu i zanimanje poljoprivredni gospodarstvenik. Projektom je, zahvaljujući Virovitičko-podravskoj županiji i Pučkom otvorenom učilištu, u dosadašnjih osam godina educirano više od 2.000 polaznika.

 

Srednja škola Marka Marulića Slatina uključena je u tri projekta unutar natječaja Unaprjeđenje pismenosti – temelj cjeloživotnog učenja koji je financiran iz Europskog socijalnog fonda, a uz potporu osnivača škole - Virovitičko-podravske županije .

Suhopoljska Kulturna udruga Kreativa, Edukativa, uključena je u projekt„Talenti su moj temeljni kapital!“ kojim se želi doprinijeti smanjenju rizika od socijalne isključenosti i siromaštva. Projekt je financiran od strane Europske unije, sredstvima iz Europskog socijalnog fonda, a provodi se na području Virovitičko-podravske i Osječko-baranjske županije te Grada Zagreba i u partnerstvu s trima udrugama. Svrha projekta je kroz dvije godine pronaći 40 korisnika pripadnika marginaliziranih skupina te im pružiti edukacije i vještine za lakši pristup tržištu rada ili samozapošljavanju..

Dubrovačko-neretvanska županija svake godine objavljuje javni poziv za jednokratne potpore za poslijediplomski studij, zahvaljujući kojem pomažemo akademskom školovanju domicilnog stanovništva željnog usavršavanja i nadograđivanja vlastitog znanja stečenog u prethodnim obrazovnim razdobljima. Ako tome pridodamo i javni poziv za sufinanciranje nabave didaktičke opreme u dječjim vrtićima na području Županije, može se zaključiti kako smo pobornici cjeloživotnog učenja i svjesno ulažemo napore u promoviranje istog, kažu u DNŽ.


Pored navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je srpnju 2018. godine Turističku i ugostiteljsku školu Dubrovnik kojoj je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija proglasilo Centrom kompetentnosti u sektoru turizam i ugostiteljstvo što je veliki uspjeh i za školu i za Županiju. Misija Centra kompetentnosti je biti mjesto izvrsnosti i unapređenja kvalitete strukovnog obrazovanja za turizam i ugostiteljstvo i osiguravanja fleksibilnog cjeloživotnog obrazovanja kroz istraživanje i razvoj suvremenih kurikuluma i inovativnih modela učenja, osposobljavanje nastavnika, predavača i mentora i poticanje partnerstva s poslodavcima, javnim sektorom, socijalnim partnerima te visokokvalitetna infrastruktura koja će omogućavati provođenja individualnih programa i za osobe s invaliditetom i učenike s teškoćama, a sve s ciljem kako bi se odgovorilo rastućoj potrebi tržišta za educiranom, osposobljenom i specijaliziranom radnom snagom. Za realizaciju projekta Centra kompetentnosti na raspolaganju je oko 105 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda, a Regionalna agencija DUNEA pruža podršku Županiji i Turističkoj i ugostiteljskoj školi Dubrovnik u pripremi projektnih prijava, a kasnije i u provedbi projekta. (Lidija Kiseljak)