Primorsko-goranska županija: 27 gradova i općina uključile su se u kulturni program u Rijeci koja 2020. nosi titulu Europske prijestolnice kulture

Danas su predstavljena događanja koja će se u Rijeci i na području Primorsko goranske županije tijekom 2020. godine događati u okviru programske cjeline 27 susjedstava, a ona nosi posebno naglašenu regionalnu i europsku dimenziju.

Sam naziv programskog pravca - 27 susjedstava - simbolički se referira na 27 zemalja Europske unije koje čine europsko susjedstvo Hrvatske.  U riječki program Europske prijestolnice kulture uključili su se stanovnici i mještani 27 gradova, općina i sela na području Primorsko goranske županije, a projekt prijestolnice kulture povezao ih je s isto toliko lokalnih sredina i organizacija na području Europske unije.

Kako je na današnjem predstavljanju izvedbenog programa više puta naglašeno, osim samih Festivala susjedstava koji će se održavati na širem području Gorskog korata i, uz Rijeku, u brojnim primorskim gradovima i općinama, vrijednost ovog dijela programa Europske prijestolnice kulture leži u povezivanju stanovnika Europe pri čemu nastaju mreže suradnji kao zalog budućih aktivnosti u području kulture koje će se nastaviti i nakon 2020. 

Zamjenica župana Primorsko – goranske županije, Marina Medarić, osvrnula se na ostvarivanje međusobnih suradnji stanovnika pojedinih malih mjesta, kao i njihovih suradnji s europskim partnerskim organizacijama i zajednicama građana, te navela kako se u tom kontekstu projektom razvijaju vrijednosti dobrih međuljudskih odnosa, razmjene iskustava i kreira se atmosfera uživanja u različitostima i učenja na različitostima. - Upravo te vrijednosti utkane su temelj projekta Europske prijestolnice kulture, a bogatstvo različitosti reprezentativno je prisutno upravo na području naše Primorsko – goranske županije – naglasila je Medarić.

Gradonačelnik Rijeke Vojko Obersnel kazao je kako je ugraditi kulturu u dugoročni razvoj gradova i manjih mjesta moguće samo na način da stanovnici tih sredina u projektima i programima iz područja kulture pronađu, osjete i uoče priliku za svoj rast i svoj odgovorni građanski angažman. - Jednom pokrenut kotač kreativnosti, teško da će se moći zaustaviti. I po mom je osobnom uvjerenju to najveća vrijednost ovog programskog pravca – kazao je Obersnel.

Pročelnica županijskog Odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, Sonja Šišić, istakla je specifičnu dimenziju rasta i to ne samo u području kulture nego i u kontekstu društvenog angažmana stanovnika županije oko pojedinačno bitnih tema.

A direktorica društva Rijeka 2020, osnovanog za provedbu projekta Europske prijestolnice kulture, Emina Višnić podsjetila je da projekt Europske prijestolnice kulture donosi i visoku kulturu, velika umjetnička imena, izložbe, predstave i koncerte koji predstavljaju vrhunsku kulturnu ponudu, no pojasnila da se u predstavljanje programa za 2020. namjerno krenulo s ovim programskim pravcem jer on donosi trajnu vrijednost Rijeci i Primorsko goranskoj županiji – motivirane i aktivirane stanovnike, svjesne da kultura može biti pokretač razvoja njihovih malih sredina i činiti ih prepoznatljivima i velikima. 

O aspektima dosadašnjeg rada na razvoju Festivala susjedstava i o emocijama stanovnika diljem PGŽ koji su uključeni u projekt Europske prijestolnice kultuire te o temama koje su u središtu njihovih preokupacija govorila je voditeljica programskog pravca 27 susjedstava Branka Cvjetičanin. (Primorsko-goranska županija)