Primorsko-goranska županija: Potpisan Sporazum o suradnji sa Sveučilištem u području Pametne specijalizacije

U dvorani Aula Magna Rektorata Sveučilišta u Rijeci župan Zlatko Komadina i rektorica Snježana Prijić-Samaržija potpisali su Sporazum o suradnji u području Pametne specijalizacije. Primorsko goranska županija kao regionalna samouprava u suradnji sa Sveučilištem u Rijeci kao krovnom visokoškolskom i znanstvenom institucijom u regiji, uspostavit će čvrstu međusobnu suradnju u kreiranju regionalnog znanstveno-istraživačkog i inovacijsko-razvojnog ekosustava kroz zajedničku strategiju Pametne specijalizacije (S3 prema engl. Smart Specialisation Strategy).

U ovom projektu sa strane PGŽ aktivno će sudjelovati Regionalna razvojna agencija PGŽ kao i županijski upravni odjeli i institucije, a sve u suradnji sa znanstvenicima Sveučilišta u Rijeci. 

"Svaka regionalna zajednica koja ima svoje sveučilište nije pametna ako ne koristi svoje sveučilište. Zato današnji potpis znači uronjenost svih naših upravnih odjela i njihove djelatnosti u znanost i istraživanje i primijenjena znanja u gospodarstvu i društvenom životu", rekao je župan istaknuvši kako je svrha svega  implementacija Razvojne strategije PGŽ koja govori o konkurentnom gospodarstvu, održivom razvoju i kvaliteti života građana. „Moramo stvarati novo gospodarstvo s dodatnim vještinama i znanjima koja će stvarati novu dodanu vrijednost koja bi davala veće plaće i veću kvalitetu života u našoj regiji" istaknuo je župan. Uključivši Županiju i institucije, te gradove i općine sa Sveučilištem u Rijeci župan Komadina je istaknuo: "Imamo prostor, imamo ljude, imamo znanje i to trebamo iskoristiti", rekao je za kraj.

"Da bi smo bili europsko sveučilište moramo razvijati istraživanje i razvoj, moramo poticati otvorenu znanost, otvorenost prema lokalnoj zajednici  i otvorenost inovacija.
Ovaj sporazum je od izuzetnog značaja za Sveučilište u Rijeci i on je vrlo konkretan te već sada sadrži sljedeće korake za formiranje S3 koordinacijskog tima i konkretan akcijski plan za narednu godinu, a onda i za naredne 4 godine", rekla je Prijeić Samaržija.

Ova  suradnja preduvjet je za uključivanje tijela javne vlasti, poduzetnika i drugih poslovnih subjekata kao neizostavnih dionika S3 europske strategije u poticanju regionalnog razvoja zasnovanog na znanju, realnim resursima, kapacitetima i interesima.
Predmet Sporazuma je uspostavljanje međuinstitucijskog okvira u sljedećim područjima Pametne specijalizacije:
1.         javno zdravstvo i kvaliteta života
2.         inovativno i otvoreno društvo: građanstvo, inkluzivnost i kultura
3.         bio – nano – info tehnologije
4.         energija – transport – održivi razvoj
5.         turizam, prirodni i tradicionalni resursi za budućnost.

Strategija djelovanja unutar S3 platforme je zajedničko poticanje integracije znanstveno-istraživačkih i poduzetničkih kapaciteta s ciljem optimalnijeg korištenja realnih razvojnih potencijala; jačanje znanstveno-istraživačkog rada usmjerenog na razvoj, inovacije i transfer znanja; zajedničko pokretanje znanstveno-razvojnih i inovativnih projekata; poticanje projekata financiranih iz kompetitivnih međunarodnih (EU) i domaćih izvora, programa i fondova; razvoj obrazovnih programa i nastavak razvoja znanstveno-istraživačkih kapaciteta koji će prema regionalnoj strategiji Pametne specijalizacije biti u skladu s potrebama i relevantni za razvoj zajednice; zajednički razvoj relevantnih kulturnih i socijalnih inovacija, poticanje kreativnosti i privlačenje talenata; zajednička mobilizacija institucijskih, materijalnih i ljudskih potencijala u kojoj će Sveučilište sustavno poticati aktivnosti sastavnica (fakulteta i odjela), a PGŽ gradova i općina, te ustanova i institucija kojima su osnivači te zajednički razvoj i provedba komunikacijske strategije prema dionicima S3 projekata i prema regionalnoj zajednici, zajednički rad na diseminaciji načela, vizije i misije S3 platforme te zajednički rad na vidljivosti poduzetih aktivnosti, projekata i ishoda s posebnim osvrtom na relevantnost za regionalni razvoj i kvalitetu života stanovnika našeg kraja.

Županija i Sveučilište planiraju konkretne aktivnosti kao što su formiranje kratkoročnog plana aktivnosti i zajedničkog operativnog tijela Sveučilišta i PGŽ (S3 koordinacijski odbor); planiranje konferencija / okruglih stolova na temu S3 strategije s ključnim dionicima kao prvih koraka u diseminaciji razvojne strategije; postupak dodjele ili obnove statusa stručnih, znanstvenih i/ili znanstveno-nastavnih baza Sveučilišta u Rijeci županijskim ustanovama; pokretanje oglednih znanstveno-istraživačkih i razvojnih projekata u sklopu ciklusa namjenskog financiranja znanosti na Sveučilištu u Rijeci uz mogućnost uključivanja sveučilišne kapitalne znanstvene opreme i ustanova PGŽ; osnivanje kolaborativnih znanstveno-razvojnih centara Sveučilišta u Rijeci usklađenih sa S3 strategijom  i prijavljivanje zajedničkih znanstveno-istraživačkih EU-projekta u okvirima S3 strategije. (Primorsko-goranska županija)