Primorsko-goranska županija: 2 milijuna kuna za Fond solidarnosti za pomoć obiteljima radnika 3.maja

Na redovnom tjednom press kolegiju župan Zlatko Komadina, pročelnica UO za socijalnu politiku i mlade Dragica Marač te pročelnik UO za proračun, financije i nabavu Krešimir Parat informirali su novinare o prijedlogu rebalansa Proračuna PGŽ za 2018. godinu te o Fondu solidarnosti za radnike 3. maja i njihove obitelji.

Župan je istaknuo da će proračun Županije za 2018. godinu rebalansom doći na iznos od 904 milijuna kuna, uglavnom zbog dinamike provedbe EU projekata. Župan je najavio osnivanje Fond solidarnosti za djecu i mlade s ciljem pomoći obiteljima radnika 3. maja, ali i svih radnika koji rade a ne primaju plaću. Fondom će se osigurati sredstva u iznosu od 2 milijuna kuna za dodjelu financijske pomoći djeci i mladima s područja PGŽ čije se obitelji nalaze u stanju socijalne ugroženosti uslijed nepovoljnih okolnosti na tržištu rada. Ta su sredstva osigurana iz povećanog priliva izvornih proračunskih prihoda. Pročelnica Marač naglasila je kako su pri izradi Fonda obratili posebnu pažnju na Konvenciju o pravima djeteta te Strategiju borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti RH. Na Županijskoj skupštini predložit će se trajanje Fonda do kraja 2019. godine.

Pročelnik Parat izvijestio je o Rebalansu proračuna za 2018. godinu te napomenuo da dolazi do smanjenja od 19,9 milijuna kuna zbog dinamičkog replaniranja EU projekata, odnosno njihovog završetka u 2019. godini. Iz povećanja poreza na dohodak osigurano je milijun kuna za Ekoplus za nabavu mjernih uređaja i opreme kao i drugih aktivnosti za unaprjeđenje rada te eliminiranje utjecaja na okoliš te 550 tisuća kuna za KBC Rijeka.

Spomenuto replaniranje dinamike određenih EU projekata dovelo je do smanjenja rashoda, ali i planiranih prihoda za njihovu provedbu. Za projekt „Kulturno-turistička ruta Putovima Frankopana“ planirana sredstva se umanjuju za 20,4 milijuna kuna, za regionalni sportsko-rekreacijski centar Platak smanjenje iznosi 3,1 milijun kuna, za energetsku obnovu školskih zgrada smanjenje iznosi 2,4 milijuna kuna, za Centar za posjetitelje o velikim zvijerima iznos smanjenja je 1,9 milijuna kuna, a projekt ArTVision+ milijun kuna. Navedeni projekti završit će se u sljedećoj godini. Planirana sredstva za određene projekte se povećavaju: za glavni plan razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran 3 milijuna kuna, za redovnu djelatnost domova za starije osobe 400 tisuća kuna, za sufinanciranje programa ravnomjernog razvitka 900 tisuća kuna, za dogradnju OŠ Čavle 700 tisuća kuna te za poticanje rada Kanala R 400 tisuća kuna. (Primorsko-goranska županija)