Primorsko-goranska županija: U tri godine EU novcem rekonstruirano 12 dnevnih bolnica i kirurgija KBC-a Rijeka

U KBC-u Rijeka predstavljeni su rezultati projekta „Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Rijeka“. Projekt, pokrenut sa svrhom da se stvore bolji uvjeti za poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama pojedinih klinika i zavoda u KBC-u Rijeka, ukupne je vrijednosti 49.849.881,15 kn. Sredstva u visini od 49.812.816,51 kn ( 99,93%) osigurana su iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru operativnog programa EU konkurentnost i kohezija 2014-2020.

Tijekom trogodišnje provedbe projekta rekonstruirano je 12 dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija na sva tri lokaliteta KBC-a Rijeka.

Na lokalitetu Rijeka rekonstrukcije su obuhvatile klinike za kirurgiju, ginekologiju i porodništvo, oftamologiju, neurologiju, psihijatriju te Zavod za gastroenterologiju. Na lokalitetu Sušak rekonstrukcijski radovi obuhvatili su klinike za kirurgiju, urologiju, kardiovaskularne bolesti, pulmologiju te Zavod za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu. Na lokalitetu Kantrida obnovljene su dnevne bolnice na Klinici za pedijatriju i Klinici za urologiju.

Nakon završenih građevinskih radova  izvršeno je opremanje medicinskom i nemedicinskom opremom. Vrijednost medicinske opreme iznosi 25.590.794,63 kn a nemedicinske 1.547.256,38 kn.

Ovim radovima i opremanjem ostvareni su glavni ciljevi projekta a to je funkcionalno osposobljavanje 12 dnevnih bolnica/dnevnih kirurgija u KBC-u Rijeka, povećani su kapaciteti, poboljšana dostupnost i kvaliteta medicinske usluge, a sve će to rezultirati i smanjenjem prijema na akutne bolničke odjele.

U ime Primorsko-goranske županije na događanju je bila pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo Đulija Malatestinić.  

Događanju je prisustvovao i ministar zdravstva Milan Kujundžić te predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje.   (Primorsko-goranska županija)