Primorsko-goranska županija: Osiguran novac za nadarene učenike, školska natjecanja i izlete

Na press konferenciji zamjenica župana Marina Medarić podsjetila je na odluke s prošlotjednog kolegija. Tako su između ostalog, raspoređena sredstava za program iznad zakonskog standarda-školskog kurikuluma osnovnih i srednjih škola i za financiranje programa škola koji se nisu mogli unaprijed predvidjeti.

Školama će se sufinancirati posjet učenika ustanovama kojima je Županija osnivač i koje djeluju na području Županije (Memorijalni centar Lipa pamti, Prirodoslovni muzej Rijeka, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka - Spomen zbirka domovinskog rata „U obrani domovine“, Ustanova Ivan Matetić Ronjgov i Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli). Navedeni program u 2019. godini sufinancirat će se za 18 osnovnih škola, s iznosom od 3.000,00 kuna (po školi), za trošak prijevoza učenika i ulaznica.

Nadalje, dodijelit će se i sredstva za financiranje Školskog kurikuluma škola za nadarene učenike, njihov odlazak na natjecanja i ostale programe: Osnovnoj školi Viktora Cara Emina, Lovran za odlazak učenika na državno natjecanje zborova u Varaždinu dodijelit će se iznos od 6.700,00 kn, Osnovnoj školi Čavle za odlazak učenika na natjecanje i smotru „Europa u školi“ i „Matematika plus“ iznos od 4.500,00 kn, Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka, za troškove sudjelovanja učenika na međunarodnom natjecanju FIRST Robotics Competition u Turskoj, iznos od 38.000,00 kn, Srednjoj školi „Hrvatski kralj Zvonimir“ Krk, za sudjelovanje učenika na natjecanju „Oboji svijet iznos od 5.100,00 kn, Srednjoj školi Markantuna de Dominisa Rab, za odlazak učenika u posjet školi iz Eschwegea u sklopu međunarodne suradnje sa školom iz Njemačke - iznos od 5.000,00 kn, Ugostiteljskoj školi Opatija, za projekt „HNK Rijeka prijatelj djece – HNK Rijeka prijatelj Ugostiteljske škole Opatija iznos od 17.552,00 kn, Prvoj riječkoj hrvatskoj gimnaziji, za troškove uvođenja IB DP (International Baccalaureate Diploma Programe) – program međunarodne mature na engleskom jeziku iznos od 70.000,00 kn… Sveukupno za financiranje programa škola osigurana su u Proračunu Županije za 2019. g. sredstva u iznosu od 220.102,00 kn, od čega se za osnovne škole 76.750,00 kn, a za srednje škole 143.352,00 kuna.đ


 
Što se tiče aktivnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja Park šume Japleneški vrh, zamjenica Medarić izvijestila je kako je 1961. godine utvrđeno da šuma Japlenški vrh ima svojstvo zaštićenog objekta prirode kao park-šuma s ukupnom površinom od 179,86 hektara. To je veliko područje kojim upravljaju Hrvatske šume dok je zaštita prepuštena JU Priroda. Međutim, kako se je urbana zona Grada Delnice proširile unutar granica park-šuma, Primorsko-goranska županija je 2017. godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike uputila dopis u kojem je iskazana potreba za promjenom obuhvata zaštićenog područja u cilju efikasnijeg upravljanja zaštićenim područjem.  Smanjenjem prostornog obuhvata, park-šumi bi pripadalo područje površine 77,50 ha koje se stvarno koristi u skladu s kategorijom zaštite, što bi posljedično omogućilo Javnoj ustanovi „Priroda“ kvalitetnije upravljanje provođenjem aktivnosti i mjera zaštite, kao što bi ujedno i olakšalo nadzor predmetnog područja.
 
Pročelnik Krpan istaknuo je kako je u okviru programa i projekata ravnomjernog razvitka za financiranje iz Proračuna PGŽ napravljen treći, posljednji raspored sredstava u visini od preko milijun kuna (1.020.000,00 milijuna kuna). Odlukom župana dodijeljena su sredstva u iznosu od 290.000,00 kuna Općini Fužine za popravak broda na jezeru koji je uništen uslijed nevremena. Pročelnik je od najvažnijih sredstava istaknuo i sredstva za Općinu Matulji u iznosu od dodatnih 300 tisuća kuna za sufinanciranje Radne zone Miklavija   (ukupno ulaganje PGŽ 800 tisuća kn). Primorsko-goranska županija procijenila je važnost Radne zone Miklavija osobito u svijetlu skorog koncesioniranja Zagrebačke obale tj. osiguranja adekvatnih uvjeta za pozadinska skladišta i logističke centre kako bi se nametnuli i dodatno osnažili u prostorno distribucijskoj ulozi našeg prostora.
Općine Čavle, Viškovo, Vinodolska i Grad Novi Vinodolski korisnici su ostalih dobivenih sredstava prema njihovim zahtjevima kako bi svoje razvojne projekte završili u zadanim rokovima.
 
„Primorsko-goranska županija ukupno je ove godine rasporedila 8,5 milijuna kuna, od čega je više od pola namijenjeno direktno za područje Gorskog kotara. To su sredstava koja su namijenjena pomoći razvojnih projekata JLS ili njihovih komunalnih društava. Putem Razvojne i Energetske agencije tu smo da besplatno ponudimo stručnu i savjetodavnu pomoć svim našim JLS da implementiraju i prijave svoje razvojne projekte“, rekao je Krpan istaknuvši kao problem što još uvijek nemamo dobre smjernice kako bi napravili novu razvojnu strategiju koja će se zvati Plan razvoja županije i to će predstavljati problem svim županijama zbog kašnjenja države.
 
Ravnatelj REA Kvarner Darko Jardas izvijestio je o nedavno završenoj međunarodnoj konferenciji Tajništva za otoke Europske komisije kojoj je domaćin bila Hrvatska. Na konferenciji su se po prvi puta prezentirale gotove energetske tranzicijske strategije za one koji su ušli kao prvi pilot projekti među kojima je i Cresko Lošinjsko otočje. U ovom sastavu Tajništva najavljena je i još jedna, završna konferencija iduće godina na kojoj će se prezentirati još tranzicijskih projekata u koje su uključeni otoci Hvar, Brač i Korčula, a Republika Hrvatska se ponudila za domaćinstvo završne konferencije. (Primorsko-goranska županija)