Proračuni županija u 2020. godini rekordni, provjerili smo koje se stavke povećavaju i koji su ključni projekti

Neke županije već su izradile plan proračuna za sljedeću godinu, neke će kroz koji dan, a svima im 2020. godina donosi promjene, zbog prije svega preuzimanja poslova i zaposlenika  ureda za državnu upravu, što će im povećati troškove njihovih izvornih proračuna, bez obzira na to što im država vraća procijenjene troškove zbog preuzimanja ljudi i djelatnika. Najveći trošak u tom procesu bit će informatičko spajanje. U nekim će se županijama zbog preuzimanja djelatnika iz Ureda broj zaposlenika od 2020. godine udvostručiti. I porezna reforma donosi promjene, iako će se ona više osjetiti u 2021. godini. Svima su proračuni planirani na višim razinama nego ove godine, a sve  i nadalje uz pomoć EU novca i sljedeće godine nastavljaju s ulaganjima, pa smo i provjerili  na kojim će im kapitalnim projektima biti fokus.

Od 1. siječnja 2020. godine Istarska županija će preuzeti 128 djelatnika Ureda državne uprave, a očekivani trošak iznosi 22,4 milijuna kuna godišnje. Financiranje troškova povjeravanja poslova Državne uprave županijama osiguravat će se transferom sredstava iz državnog proračuna, a prema posljednjih saznanjima za Istarsku županiju je riječ o iznosu od 21 milijun kuna godišnje, što dakle neće biti dostatno. Također, izvjesno je da ćemo imati znatne troškove za integriranje poslovanja današnjeg Ureda državne uprave u naš informatički sustav, koji je znatno napredniji i sofisticiraniji. Procjena je da će troškovi informatičke integracije, od infrastrukturnog kabliranja novih prostora, do kupnje informatičke opreme i softvera, iznositi oko 10 milijuna kuna u naredne tri godine. Navedeni troškovi neće biti pokriveni iz državnog proračuna, već će u cijelosti opterećivati izvorne prihode Istarske županije – kažu u Istarskoj županiji.

Inače, prijedlog Proračuna Istarske županije za 2020. godinu iznosi 1.680.000.000 kuna, te objedinjuje planove proračunskih korisnika s planom koji provode upravna tijela Istarske županije. Od planiranog iznosa, dio koji se odnosi na Istarsku županiju iznosi 462.047.028,14 kuna ili 27,5 % ukupnog predloženog objedinjenog proračuna, a dio koji se odnosi na korisnike 1.217.952.971,86 kuna, odnosno 72,5 %. Ukupne investicije u narednom trogodišnjem razdoblju iznose 596.866.724,05 kn, od čega po područjima iz Plana razvojnih programa za zdravstvo se izdvaja 301.455.000,00 kuna, za navodnjavanje 112.789.739,50 kuna, za obrazovanje 132.656.410,00 kuna, za socijalnu skrb 16.260.000,00 kuna i ostalo 33.705.574,55 kuna.

- Govoreći o konkretnim projektima, najznačajnija, višegodišnja investicija je gradnja nove i suvremeno opremljene Opće bolnice u Puli, za čiji se dovršetak planira utrošiti u 2020. godini 270 milijuna kuna kreditnih sredstava. Unutar ovog iznosa obuhvaćeno je dodatno zaduživanje u iznosu od 150 milijuna, koji se nastavlja sufinancirati od strane Ministarstva zdravstva sa 75 % i od Istarske županije s 25% otplate kredita Također, tu je i projekt rekonstrukcije Talijanske srednje škole Leonardo da Vinci Buje, gdje će svaka strana - Republika Italija (posredstvom Talijanske unije Rijeka), Republika Hrvatska (putem nadležnog ministarstva) i Istarska županija sudjelovati s 1/3 potrebnih sredstava. Za tu je namjenu u proračunu za 2020. godinu planirano 3 milijuna kuna, a isti iznos planiran je i u projekciji proračuna za 2021. godinu. Iz zaduživanja planira se izgradnja i dogradnja Medicinske škole i to u 2020. godini u iznosu od 42.849.175 kuna, te u 2021. godini 12.240.687,50 kuna. Nastavlja se i s programima i projektima namijenjenima osobama treće životne dobi, a najznačajnija investicija je adaptacija i opremanje Depandanse Doma Alfredo Štiglić Pula u iznosu od 5 milijuna kuna iz kredita. Nastavak adaptacije Doma planirana je i u 2021. godini i to iz sredstava Županije u visini od 7 milijuna kuna. Nadalje, osim iz kreditnih sredstava u obrazovanju, nastavlja se s ulaganjima u Društveni centar Pula u iznosu od 3,8 milijuna kuna u 2020. godini, a sveukupno kroz tri godine 7,8 milijuna kuna. Od ostalih ulaganja važan je i dovršetak sanacije OŠ M. Balote Buje za što su osigurana sredstva u visini od 400 tisuća kuna u 2020. godini, te sredstva u visini od 200 tisuća kuna za Općinu Ližnjan, a koja su predviđena za refundaciju troškova sanacije Područne osnovne škole u Šišanu. U 2020. godini nastavlja se provedba projekta izgradnje Sustava navodnjavanja Červar Porat-Bašarinka u vrijednosti od 54.634.427 kuna, a financira se kroz Agenciju za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, te kroz sufinanciranje Hrvatskih voda. Nastavlja se i provođenje projekta Stambenih kredita za liječnike koji se u 2020. godini planira s 200.000 kuna.' – kažu nam u Istarskoj županiji.

Konsolidirani Proračun Primorsko-goranske županije za 2020. godinu, nominalno je najveći do sada, i planiran je na razini od 1,320 milijardi kuna, odnosno za 388,5 milijuna kuna više nego u 2019. godini. Županijski rashodi i izdaci (bez proračunskih korisnika) u 2020 planirani su na razini 405 milijuna kuna i oni su u odnosu na 2019. godinu porasli za 16,1 milijun kuna. Navedeno povećanje konsolidiranog Proračuna, u prvom je redu rezultat uključivanja rashoda za zaposlene u konsolidirani proračun Županije što do sada nije bio slučaj. Po toj osnovi rashodi i prihodi konsolidiranog Proračuna su povećani za 356,3 milijuna kuna. Drugi po važnosti  razlog značajnog povećanja Proračuna je preuzimanje poslova i službenika državne uprave od 01.01.2020. godine.

-Za troškove obavljana poslova državne uprave PGŽ je u 2020. godini planirala 29 milijuna kuna koji je najveći mogući iznos obavljanja poslova državne uprave u sklopu Županije. Nadamo se da će, nakon što 1.1.2020. godine  preuzmemo državne službenike i namještenike i napravimo detaljnu analizu neophodnih popuna radnih mjesta taj iznos biti nešto manji jer se ipak očekuju određene uštede, prije svega na plaćama. Naime, prema zadnjim podacima  iz Ureda državne uprave 33 službenika i namještenika prihvatilo je otpremninu koju je država ponudila te bi u tom slučaju Županija preuzela oko 125 službenika. Međutim, iako se sigurno neće popunjavati sva upražnjena radna mjesta, vjerojatno će se, nakon gore spomenute analize, krenuti u popunu određenog broja nepopunjenih sistematiziranih radnih mjesta neophodnih za obavljanje povjerenih poslova državne uprave. Manji opseg tog zapošljavanja značilo bi i smanjenje gore navedenog iznosa od 29 milijuna kuna – kažu u PGŽ.

Što se tiče mjera porezne politike, i tu će Županija osjetiti gubitke na proračunu.

- Takozvana „mjera za mlade“ zbog prolongiranja u obračunu godišnjeg poreza za 2020.godinu bit će vidljiva u proračunu PGŽ u 2021. godini. Procjene su da ćemo po toj osnovi izgubiti 11 milijuna kuna u našem izvornom prihodu - poreza na dohodak. Za to država nije predvidjela kompenzacijske mjere. U proračunu za 2021. godinu bit će vidljivi i efekti mjere povećanja osobnog odbitka s 3.800 na 4.000 kuna no za to je vlada predvidjela kompenzacijsku mjeru u iznosu od 8 milijuna kuna, koliko su obračunali  za našu Županiju – kažu u PGŽ.  

A od najznačajnijih predstojećih projekata planiranih u proračunu izdvajaju nastavak projekta Kulturno turistička ruta Putovima Frankopana, za koji je u sljedećoj godini planirano izdvojiti oko 26,2 milijuna kuna, 15 milijuna u Regionalni sportsko-rekreacijski i turistički centar Platak, oko 12,1 milijun u revitalizaciju Lječilišnog centra Veli Lošinj, oko 11,4 milijuna u rekonstrukciju i dogradnju OŠ Jelenje-Dražice i izgradnja školske sportske dvorane, u projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab planira se u 2020. godini izdvojiti oko 7,4 milijuna, pa 7,2 milijuna u ulaganje i opremanje objekata zdravstva, te isto toliko u poticanje rada županijskih lučkih uprava, sa 2,6 milijuna kuna ove će se godine nastaviti projekt dogradnje OŠ Dr. Andrije Mohorovićića Matulji, 2 milijuna kuna u dogradnju lukobrana u luci Rovenska - ŽLU Mali Lošinj, oko 1,8 milijuna kuna u Centar za posjetitelje o velikim zvijerima….

Požeško-slavonska županija od 2020. godine preuzima 40 djelatnika Ureda države uprave Požega. Za plaće i materijalne troškove predviđeno je 8 milijuna kuna.

- Koliki će stvarni trošak preuzimanja biti točnije će se znati u slijedećoj godini. Cilj je uklopiti se u planirana sredstva iako se već sad pojavljuju značajniji  troškovi koje se nije predvidjelo kao npr. Informatičko spajanje gdje će biti potrebno uložiti značajnija sredstva u informatičku opremu – kažu u Županiji.

Proračun Požeško-slavonske županije u 2020. godini planiran je u iznosu od 706 milijuna kuna što je 31% više u odnosu na plan 2019. godine. Najveći razlog tako velikog povećanja su prvenstveno plaće zaposlenika osnovnih i srednjih škola koje se sukladno Uputama Ministarstva financija planiraju od 01.01.2020. u proračunima Županija i gradova te niz EU projekata koji su planirani u sljedećoj godini. Također se očekuje da neće biti smanjenja prihoda zbog porezne reforme jer su u Državnom proračunu osigurana sredstva za JLPRS kao nadoknada smanjenja poreza na dohodak.

Od najznačajnijih projekata i mjera u sljedećoj godini, u Požeško-slavonskoj županiji izdvajaju projekt „Centar kompetencija u poljoprivredi i prehrani“ te projekte energetske učinkovitosti u školstvu i zdravstvu kao i niz županijskih projekata izrade projektne dokumentacije. (Svijet graševine, Kuća graševine, Trenkov dvorac, Geotermalni izvori)

-Za program Uređenja/adaptacije i opremanja dnevnih bolnica i jednodnevne kirurgije planirani iznos rashoda je 33.228.221 kuna, a cjelokupni iznos pokrit će se iz sredstava fondova Europske unije. Početak uređenja ugovoren je krajem listopada 2019. godine, a završetak radova do  31. ožujak 2020. godine. Program Energetske obnove zgrade Opće županijske bolnice Požega planiran je  u vrijednosti od 21.615.977,55 kn od čega je najznačajnija aktivnost radova u vrijednosti 19.452.809,33 kn. Za provedbu je osigurano  12.863.797,62 kn bespovratnih sredstava iz Europskih fondova, 5.943.295367 kn bespovratnih sredstava Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU, a  preostalih 2.808.884,26 kn osigurat će se iz vlastitih sredstava i putem kredita. Radovi su započeli u srpnju 2019. godine a ugovoreni završetak radova je u lipnju 2020. godine. Tu je i projekt „Energetske obnove zgrade Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana“ vrijedan 13,3 milijuna kuna i „Adaptacija potkrovlja zgrade Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana“ vrijednosti 1,4 milijuna kuna, oko 1,6 milijuna osigurat će Županija za 10,8 milijuna kuna vrijedan projekt Energetske obnove zgrade Doma za starije i nemoćne osobe Požega. Radovi su započeli u listopadu 2019. godine a ugovoreni završetak radova je u kolovozu 2020. godine. Od važnijih projekata tu je i Centar kompetentnosti pri Poljoprivredno-prehrambenoj školi te projekti energetske učinkovitosti u školstvu planirani u iznosu od 24 milijuna kuna. Riječ je o četiri osnovne škole – Mladost u Jakšiću, Vilima Korajca u Kaptolu, Grigora Viteza u Poljani i fra kaje Adžića u Pleternici.

Brodsko-posavska županija preuzima 80 djelatnika Ureda državne uprave od 100 koliko ih je zaposleno u Uredu. Kako kažu, za usluge obavljanja poslova državnog ureda iz Ministarstva je planiran iznos od 12 milijuna kuna.

BPŽ još radi na izradi proračuna, isto kao i Zagrebačka županija, gdje, kako nam kažu preuzimaju 139 ljudi iz Ureda državne uprave. Zanimljivo je da oni sada imaju 147 zaposlenih, pa će se dolaskom djelatnika Ureda, broj zaposlenih u Županiji gotovo udvostručiti.

Ured državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji  trenutno broji 208 djelatnika, a njih 63 podnijelo je zahtjev za odlazak u mirovinu uz stimulativne otpremnine, u koju odlaze sredinom prosinca ove godine, dakle, kažu nam, Županija preuzima 145 državnih službenika i namještenika te dodaju da Županija trenutno ima 211 zaposlenika, a odlazak u mirovinu uz stimulativne otpremnine ponuđen je i zaposlenicima Županije koji za to imaju ispunjene zakonske uvjete.

- Spajanjem Ureda državne uprave i Županije doći će do smanjenja ukupnog broja zaposlenih, no kada uzmemo u obzir broj djelatnika koji odlaze u mirovinu, taj se broj poklapa s našim projekcijama tako da sa sigurnošću možemo poručiti kako nitko od djelatnika neće ostati bez posla - kaže župan Ivan Anušić.

Na temelju zakonskih odredbi, državni službenici koji su do sada obavljali poslove iz sustava državne uprave prelaze u sastav županije te postaju službenici i namještenici područne samouprave, za što je u Državnom proračunu za 2020. godinu osigurano 350 milijuna kuna, od čega se 24 milijuna kuna odnosi na Osječko-baranjsku županiju. U Osječko-baranjskoj županiji većina odjela ureda državne uprave spaja se sa županijskim upravnim odjelima, a razdvajaju se opća uprava, imovinsko-pravni poslovi i zajednički poslovi. Tako će Županija umjesto dosadašnjih 13 imati 15 upravnih odjela.

- Sadašnje ispostave državne uprave i matičnih ureda nadopunit će se uslugama i poslovima koje obavlja Osječko-baranjska županija, pa će građani imati veću dostupnost tih usluga i poslova. Očekujemo i veću učinkovitost i bolju dostupnost ovih poslova i protoka informacija prema našim sugrađanima. Građani neće biti ni u čemu zakinuti nego baš suprotno, usluge će im biti još dostupnije - ističe župan Anušić.

Inače, proračunski prihodi i primici za 2020. godinu planirani su u iznosu od  1.562.809.621 kuna što je povećanje proračuna u odnosu na prethodnu godinu za 64,78%. Razlog ovako velikom povećanju je obveza evidencijskog uključivanja rashoda za zaposlene u osnovnim i srednjim školama u proračun županija (rashodi za zaposlene u osnovnim i srednjim školama iznose ukupno 493.138.922,00 kuna).

Najznačajniji projekti za koje su osigurana sredstva u proračunu su: Regionalni distribucijski centar za voće i povrće, projekti energetske učinkovitosti, Gospodarski centar, sustavi navodnjavanja, Školski obrok za sve - besplatni obrok za sve učenike osnovnih škola, I. gimnazija Osijek, Srednja škola Donji Miholjac, projekti primarne zdravstvene zaštite, obnova dvorca u Bilju…

Kako stoji u obrazloženju prijedloga proračuna Splitsko-dalmatinske županije, sljedeće godine plan je ' nastavak izgradnje i uređenje IT inkubatora u županijskoj zgradi u Ulici Ruđera Boškovića, financiranje potpora mladima sa ruralnih područja za izgradnju ili adaptaciju kuća, financiranje specijalizacija kod ustanova u zdravstvu, besplatan prijevoz studenata iz Županije i ostalo. Nadalje, planira se provođenje novog EU Projekta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti (opremanje i uređenje Doma zdravlja SDŽ), dok će se ostali projekti sufinancirani iz fondova EU, a koji su u pripremi, uvrstiti u proračun i financijske planove korisnika nakon potpisivanja ugovora, sve u skladu s zahtjevima europske zakonske regulative. Županija i proračunski korisnici planiraju realizaciju 38 programa i 317 aktivnosti / projekta u narednom razdoblju. Prihodi i primici u Proračunu' - stoji u obrazloženju proračuna na služebnim stranicama Županije. 

Kako nam pak kažu u SDŽ, preuzet će 246 djelatnika Ureda državne uprave od njih ukupno 317, a 71 djelatnik će otići iz službe uz poticajne otpremnine koje će im isplatiti Vlada RH i već su potpisali sporazume.

Zadarska županija je pod obrazloženjem svog proračuna navela da će se glavni projekti odnositi na energetsku obnovu škola vrijednosti 4,5 milijuna kuna, sustav navodnjavanja vrijednosti 26,4 milijuna kuna, izgradnju i opremanje dnevnih bolnica vrijednosti 35,8 milijuna kuna, Centar kreativne industrije vrijednosti 13,1 milijun kuna, energetsku obnovu zgrade Psihijatrijske bolnice Ugljan vrijednosti 11,7 milijuna kuna...

U obrazloženju proračuna stoji i da će se nastaviti ulagati jače i u socijalnu i demografsku komponentu, pa će se tako 4,2 milijuna usmjeriti za projekt Inkluzija u osnovnim i srednjim školama, tri milijuna kuna za naknade za novorođenčad, 2,8 milijuna za prijevoz učenika srednjih škola, 2,6 milijuna za pomoć starijim osobama...

U Šibensko-kninskoj županiji od ukupno 98 djelatnika Ureda državne uprave, dvoje ostaju djelatnici Ministarstva, 23 djelatnika su podnijeli zahtjeve za sporazumni prestanak državne službe, a ostalih 73 djelatnika preuzima ŠKŽ.U planu Proračuna Šibensko-kninske županije za 2020. godinu za obavljanje povjerenih poslova državne uprave planirano je 12.482.200kuna. Proračun je planiran na 3. razini ekonomske klasifikacije. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave će se iz Državnog proračuna - razdjela Ministarstva financija tijekom 2020. godine isplaćivati pomoć u visini procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka. Za Šibensko-kninsku županiju će ta pomoć u 2020. godini iznositi 2.178.166,04 kune te bi time utjecaj porezne reforme za 2020. godinu bio anuliran.

Od značajnijih infrastrukturnih projekta koje županija planira realizirati u 2020. godini izdvajaju izgradnju sustava Navodnjavanja Donje polje – Jadrtovac. Vrijednost projekta je 80 milijuna kuna, a projekt će se u cijelosti financirati iz mjere Ruralnog razvoja. Na području obuhvata zasađeno je 1,2 milijuna trsova vinove loze i 6.000 stabala maslina. Sustav navodnjavanja čine tri crpne stanice s dvije pripadajuće akumulacije i distribucijskim cjevovodom. Upravljanje cjelokupnim predmetnim sustavom navodnjavanja, kao i sa sve tri crpne stanice, obavljat će Šibensko-kninska županija uz tehničku i stručnu pomoć pravne osobe osposobljene za održavanje javnih sustava za navodnjavanje  Ukupna površina projektnog područja iznosi 308,5 ha; sustav navodnjavanja Donje Polje-Jadrtovac prema idejnom projektu hidraulički je dimenzioniran za navodnjavanu površinu od 272 ha. Trenutačni korisnici koji su iskazali interes za navodnjavanje obrađuju 219 ha, što znači da postoji mogućnost uvođenja novih korisnika na 53 ha.

Osim toga, tu su i projekti Posjetiteljski centar u Vodicama; Obnova tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante; Razvoj strukovnog obrazovanja u turizmu; Obnova i turistička valorizacija tvrđave u Kninu; Projekt uspostave gastro centra i kulinarske akademije u Skradinu; Projekti mobilnosti i povezivanja otoka i projekt razvoja otočnog centra u Murteru i drugi.  

Varaždinska županija će od 112 službenika i namještenika iz Ureda državne uprave u Varaždinskoj županiji preuzeti njih 61, što je najmanji postotak preuzetih službenika i namještenika u odnosu na sve druge hrvatske županije. Prema trenutnim podacima, Varaždinska županija bi za obavljanje povjerenih poslova Ureda državne uprave iz državnog proračuna trebala dobiti novčana sredstava u iznosu od 13.850.000 kuna.

- Proračun za 2020. godinu planira se u iznosu od 284,3 milijuna kuna, što je povećanje od 12 posto u odnosu na ovogodišnji proračun koji je posljednjim rebalansom planiran u iznosu od 254,2 milijuna kuna. Za 2020. godinu nemamo projiciran gubitak zbog porezne reforme budući da će gubitak zbog povećanja osobnog odbitka u iznosu od oko 4 milijuna kuna biti refundiran iz državnog proračuna putem kompenzacijskih mjera. Negativan utjecaj porezne reforme zbog uvođenja tzv. mjera za mlade osjetit će se u 2021. godini, kada se predviđa da će gubitak prihoda Varaždinske županije iznositi oko 7,5 milijuna kuna  - kažu u Varaždinskoj županiji.

U 2020. godini u Varaždinskoj županiji će se intenzivno nastaviti s provođenjem novih i završavanjem već pokrenutih EU projekata vrijednih više od 400 milijuna kuna, kao i nizom drugih projekata i programa. Sljedeće godine počinje izgradnja Nacionalnog rehabilitacijskog centra za pacijente s ozljedama kralježničke moždine u sklopu Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice. Projekt je vrijedan 107 milijuna kuna, a od nacionalnog je značaja budući da će izgradnjom i opremanjem tog objekta biti zadovoljene potrebe zbrinjavanja pacijenata s bolestima i ozljedama kralježničke moždine iz cijele Hrvatske. U Općoj bolnici Varaždin počet će izgradnja novog objekta u kojem će biti uređen objedinjeni hitni bolnički prijem te dnevne bolnice i jednodnevna kirurgija. Projekt izgradnje i opremanja procijenjen je na 70 milijuna kuna. Niz javnih zgrada će postati energetski učinkoviti objekti, što će rezultirati značajnim uštedama na energentima. Završena će biti obnova zgrade Minerve u sklopu Specijalne bolnice za rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama. Riječ je o najvećem projektu energetske obnove u Hrvatskoj vrijednom više od 82 milijuna kuna. Novi sjaj dobit će i Dom za starije i nemoćne osobe Varaždin. Zgrada doma umirovljenika izgrađena je prije više od 40 godina, a sada će postati energetski učinkoviti objekt u kojem će 360 korisnika imati daleko bolje uvjete, o čemu dovoljno govori podatak da će sve sobe i prostori u Domu sada biti klimatizirani. Isto tako, završena će biti energetska obnova zgrade Vodotornja, objekta u samom središtu Varaždina koji je desetljećima propadao. Obnova je iznimno značajna s obzirom na preuzimanje poslova Ureda državne uprave – upravo u tom objektu će se i dalje pružati poslovi koje će od Ureda državne uprave preuzeti Varaždinska županija. Energetskom obnovom bit će obuhvaćeno 11 škola u koje se ulaže 32 milijuna kuna. Počinje i energetska obnova preostalih objekata Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Varaždinskim Toplicama (zgrada Terme, Konstantinov dom, Hidroterapija Terme i Konstantinova kupelj te Lovrina kupelj), kao i Opće bolnice Varaždin na lokacijama u Varaždinu (3 objekta) i Klenovniku (2 objekta). Ta ulaganja su vrijedna više od 75 milijuna kuna.

U 2020. godini u planu je i uređenje prostorija budućeg dječjeg vrtića u krugu Opće bolnice Varaždin (500.000 kuna) s ciljem osiguravanja višeg standarda za mlade obitelji zaposlenika zdravstvenih ustanova, a nastavlja se i program subvencioniranja stambenih kredita za zdravstvene djelatnike s visokom i višom stručnom spremom.

Težište proračuna je i dalje na obrazovanju, za koje će biti izdvojeno 51,1 posto proračuna ili 143,6 milijuna kuna. Za čak 36 posto učenika osnovnih škola, odnosno za sve koji primaju dječji doplatak, osigurani će biti besplatni školski obroci, a nastavlja se i sa sufinanciranjem školskih obroka za učenike srednjih škola u riziku od siromaštva. U proračunu za 2020. godinu se za prehranu učenika planira 2,6 milijuna kuna. Provodit će se i program produženog boravka u koji je u ovoj školskoj godini 2019/2020. uključeno 60 posto škola (u 19 škola uključeno 729 učenika s kojima radi 39 učitelja). Nastavlja se s besplatnim prijevozom učenika, sufinanciranjem prijevoza studenata i stipendiranjem, kao i s centrima izvrsnosti koje u ovoj školskoj godini pohađa više od 900 djece, pri čemu su uvedeni novi programi, među kojima je i robotika.

Proračunom za 2020. godinu za poticanje razvoja gospodarstva i europskih poslova planirano je 12,6 milijuna kuna. Među ostalim, nastavit će se s ulaganjima u geološka istraživanja u svrhu eksploatacije geotermalne energije na području općine Mali Bukovec, a Varaždinska županija će i sljedeće godine raspisati javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora u turizmu radi unapređenja kvalitete turističkih usluga i povećanja smještajnih kapaciteta.

Za poljoprivredu je planirano ukupno 6 milijuna kuna od čega će se direktno i indirektno za poticanje poljoprivredne proizvodnje izdvojiti 4,5 milijuna kuna. Daljnjih 1,3 milijuna kuna namijenjeno je za programe ruralnog razvoja, od kojih je i dalje ključan projekt promocije Varaždinskog bučinog ulja.

Krapinsko zagorska županija preuzima 55 djelatnika Ureda, a predviđeni trošak je 9,3 milijuna kuna. Zbog porezne reforme procijenjen je gubitak od oko pet do šest milijuna kuna.

Od najznačajnih projekata koji kreću ili se nastavljaju u sljedećoj godini jesu Poslovno-tehnološki inkubator, ulaganje u specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju u Krapinskim te Stubičkim toplicama…

- Krapinsko-zagorska županija provodi projekt izgradnje i uspostave Poslovno-tehnološkog inkubatora površine 2.040,29 m2, 28 opremljenih funkcionalno-prostornih jedinica, 82,50% popunjenosti tih prostora tri godine nakon uspostave inkubatora, 2 poduzetničke potporne institucije koje koriste infrastrukturu, 16 novih i 11 već postojećih poduzeća koja će koristiti infrastrukturu tj. proizvode/usluge infrastrukture tri godine nakon uspostave inkubatora. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 30 milijuna kuna. Projekt dogradnje postojećeg kompleksa specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice osigurat će se prvenstveno novi smještajni kapaciteti za korisnike usluga zdravstvenog/medicinskog turizma i to 86 smještajnih jedinica sa 172 kreveta te novi prostori hidroterapije te još neki prateći sadržaji. Nastavlja se ulagati i u Stubičke toplice – uređenje vanjskih bazena, izgradnja hotela, restorana…, kao i daljnju modernizaciju medicinske opreme za fizikalnu rehabilitaciju itd. U planu je i gradnja Znanstveno-edukacijsko-zabavnog centra, projekta koji obuhvaća rekonstrukciju kulturne baštine – dvorca Stubički Golubovec s pripadajućim perivojem i popratnim objektima. Tu je i projekt re-GENERATOR sa 16 smještajnih jedinica, gdje će se otvoriti 32 nova radna mjesta dok će unutarnji kapacitet za koncerte biti 500 ljudi, a vanjski 1000.

Proračun Karlovačke županije za 2020. godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu usvojen je na 19. sjednici Županijske skupštine 07. studenog 2019. godine. Proračun je planiran u visini od 944.060.000,00 kuna.

Naknadnim uputama Ministarstva financija vezano uz preuzimanje poslova Državne uprave, predviđeni su troškovi u visini od 12,4 milijuna kuna za plaće i materijalne rashode Ureda državne uprave.

Odlukom o izvršavanju Državnog proračuna predviđena je pomoć za Karlovačku županiju u iznosu od 2,7 milijuna u visini procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka sukladno izmjenama propisa kojima je uređeno oporezivanje dohotka , a koje će stupiti na snagu 1. siječnja 2020.


Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu planiran je u iznosu od 1.255.732.891,67 kuna, a sastoji se od vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika kao što su ustanove u školstvu, zdravstvu, socijalnoj skrbi, kulturi, zaštiti prirode i prostornog uređenja te Regionalnog koordinatora Sisačko-moslavačke županije, u iznosu od 934,4 milijuna kuna te prihoda i primitaka proračuna Sisačko-moslavačku županije u iznosu od 321,3 milijuna kuna.

Ukupni rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije, ali i planu razvojnih programa Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2020. do 2022. godine. (Lidija Kiseljak)