U Vukovarsko-srijemskoj i Brodsko-posavskoj županiji grade se zaštite od poplava

Poplava u svibnju 2014. godine na području Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije, odnosno na dijelu istočne Posavine premašio je sve do tada zabilježene poplavne događaje, a uzrokovan je popuštanjem temeljnog i prodora lijevoobalnih savskih nasipa na dvije lokacije, u blizini naselja Rajevo Selo i Račinovci. Ovih dana Vukovarsko-srijemska županija prisjetila se je tog događaja od kuda je poručeno da i nakon šest godine još uvijek nije, sve što je voda dotakla i uništila, obnovljeno i dovedeno u okvire mogućeg života. Hrvatske vode su krenule još 2014. godine u sanaciju i rekonstrukciju, a projekti uz pomoć EU sredstava će se odvijati do 2023. godine. Ukupna vrijednost procijenjena je na 369,7 milijuna kuna od čega EU sredstva iznose 314,2 milijuna kuna.

'Hrvatske vode su, nakon ove prirodne katastrofe, na području županjske Posavine početkom srpnja 2014. godine pristupile sanacijama i rekonstrukcijama nasipa kroz sanacije odrona i ojačanja zaobalne strane lijevog savskog nasipa na dionicama Marići - Topola, Rajevo Selo - Marići, nadvišenju lijevog nasipa rijeke Save montažnim betonskim elementima na području naselja Štitar i Babina Greda, obnovi lijevog nasipa rijeke Save na dionici proboja i odrona nasipa u naselju Rajevo Selo i na dionici proboja nasipa u naselju Račinovci.

Pokrenut je i Projekt modernizacije lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (također 2014. godine) kako bi se i na ostalim dionicama nasipa osigurala ujednačena razina sigurnosti od prodora nasipa uslijed hidrauličkog sloma temeljnog tla te adekvatan pristup nasipu radi provedbe mjera obrane od poplava i učinkovitijeg održavanja nasipa.' - kažu u Hrvatskim vodama.

Izrada projektne dokumentacije i provedba upravnih postupaka provodi se sukcesivno po dionicama nasipa i kontinuirano traje od 2017. godine do danas.

Projektom se predviđa, kažu, izgradnja berme uz zaobalnu nožicu nasipa. Namjena ove građevine je dodatno pozitivno opterećenje nožice nasipa i izdizanje puta što čini pozitivan utjecaj na ukupnu stabilnost nasipa. Berma omogućuje pristupanje nasipu teškoj mehanizaciji i za vrijeme obrane od poplava, a svojom težinom poboljšava stabilnost nožice nasipa i umanjuje mogućnost sloma nasipa uslijed nestabilnosti temeljnog tla nasipa. Ukupna duljina nasipa koji su obuhvaćeni projektom je 172,5 km.

U projektom predviđenih 155,0 km bermi sa servisnim putem ugradit će se ukupno 443.850 m3 glinenog te 1.117.746 m3 pješčanog materijala. Na planiranim lokacijama nalazišta materijala Projektom su predviđene primjerene kompenzacijske mjere zaštite prirode i okoliša (formiranje novih zamjenskih vodenih staništa i uređenog prostora oko njih u skladu s postojećim staništima) koje se izvode po završetku radova na pojedinim lokacijama nalazišta. Sve mjere sanacija i rekonstrukcija provode se kako bi u budućnosti spriječili ponavljanje ovakvih prirodnih katastrofa ili ih smanjili na najmanju moguću mjeru.

Provedbom aktivnosti koje su predmet projekta ojačava se zaobalna nožica nasipa te se omogućuje sigurna i dostupna komunikacijska linija tijekom pripremne, redovne i izvanredne obrane od poplava.

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a ukupna vrijednost ugovora iznosi 369.744.025,15 kuna s PDV-om od čega su EU sredstva u iznosu od 314.282.421,37 kn, a nacionalna sredstva iznose 55.461.603,78 kuna. Do 1. travnja 2020. godine ukupna ugovorena vrijednost radova i usluga u iznosu je od 299.750.445,82 kuna od čega je realizirano 116.909.378,07 kuna.

Na godišnjicu puknuća nasipa, 2017. godine, navode u Hrvatskim vodama, obilježio se početak izvođenja radova na dvije dionice: državna granica - CS Konjuša, ukupna duljina dionice je 11,95 km. Inače, unutar ove dionice nasipa u svibnju 2014. godine dogodio se prodor nasipa. Radovi su izvedeni u potpunosti, proveden je tehnički pregled, izdana je uporabna dozvola i napravljena je primopredaja radova. Dionica Klakar - Ruščica, ukupne duljine 5,15 km izabrana je među prvima za modernizaciju zbog iznimne važnosti za grad Slavonski Brod. Radovi su izvedeni u potpunosti, ishođena je uporabna dozvola i napravljena je primopredaja radova.

Tijekom 2018.  godine započelo se s radovima na dionicama Jaruge - Svilaj, dionica ukupne duljine 15,8 km. Radovi se izvode tijekom 2018., 2019. i nastavljaju u 2020. godini. Završetak radova očekuje se ove jeseni. Na dionici Zadubravlje – Klakar - Ruščica, ukupne duljine 16,4 km, radovi su započeli krajem 2018. godine i obuhvaćali su samo pripremne radove na nalazištu materijala, gdje se selektirao i deponirao zemljani materijal. Radovi na izgradnji berme nastavljeni su u 2019. i 2020. godini i odvijaju se prema dinamičkom planu izvođenja radova.

Godišnjica puknuća nasipa 2019. godine obilježila se početkom radova na dionicama: CS Konjuša - Topola, ukupne duljine 21 km, Slavonski Brod - Dubočac duljine 13,1 km, Dubočac - Lužani, ukupne duljine 15,9 km, Topola - Županja, ukupne duljine  8,7 km.

Također, očekuje se početak radova na sljedećim dionicama: grad Županja, Županja - Štitar, Babina Greda - Sl. Šamac, ukupne duljine 12,65 km, Babina Greda, Slavonski Šamac, Slavonski Brod zapad, duljine 6,1 km, Pričac – Davor - Orubica, dionica ukupne duljine 16,07 km. Ishođene su sve potrebne dozvole, prijavljena su gradilišta, izvođači su uvedeni u posao upisom u građevinski dnevnik te su i formalno odrađene sve pripremne aktivnosti.

S obzirom na navedeno, kažu u Hrvatskim vodama, u većoj ili manjoj mjeri aktivno je 9 gradilišta na području Vukovarsko - srijemske i Brodsko - posavske županije na kojima je angažirana građevinska operativa s područja Osječko - baranjske, Vukovarsko - srijemske i Brodsko - posavske županije. Ukupna vrijednost predmetnih ugovora za izvođenje radova te ispunjenje usluge stručnog nadzora iznosi 263.244.564,68 kuna. (L.K.)