Šibensko-kninska županija: Osnovano Gospodarsko-socijalno vijeće Županije

Župan Goran Pauk je s predstavnicom Hrvatske udruge poslodavaca Vesnom Ivić-Šimetin, predstavnicom Nezavisnog hrvatskog sindikata Milenom Alač, predstavnikom Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Vedranom Uranijom i predstavnicom Matice hrvatskih sindikata Marinom Paškalin, potpisao Sporazum o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća Šibensko-kninske županije.

„Ovaj se sporazum potpisuje radi zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno interesa radnika i poslodavaca, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, te poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora.“, objasnio je župan Goran Pauk.

Gospodarsko-socijalno vijeće broji devet članova: po tri predstavnika Županije, udruge poslodavaca više razine, te udruga sindikata više razine. Svaki član vijeća može imati zamjenika.

Šibensko-kninsku županiju predstavljaju: Nikola Blažević, Marlena Floigl i Nikola Mihaljević; Hrvatsku udrugu poslodavaca predstavljaju: Vesna Ivić-Šimetin, Roko Vuletić i Nela Slavica; predstavnica Nezavisnog hrvatskog sindikata je Milena Alač; predstavnik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Vedran Uranija, dok Maticu hrvatskih sindikata predstavlja Marina Paškalin iz Sindikata hrvatskih učitelja.

„Iako je uloga Gospodarsko-socijalnog vijeća savjetodavna, ono je važno jer može ukazati na probleme, a često za njih i ponuditi rješenja.“, kazala je predstavnica Hrvatske udruge poslodavaca Vesna Ivić-Šimetin, naglasivši kako vjeruje u kvalitetan rad i suradnju svih dionika.

Nakon potpisivanja Sporazuma održana je konstituirajuća sjednica Gospodarsko-socijalnog vijeća Šibensko-kninske županije na kojoj su imenovani predsjednik i dopredsjednici  te je donesen Poslovnik o radu Vijeća. Predsjednikom Vijeća imenovan je Nikola Blažević, dok su potpredsjednice Nela Slavica i Marina Paškalin.

Gospodarsko socijalno vijeće pratit će, izučavati i ocjenjivati utjecaj socijalne i gospodarske politike na socijalnu stabilnost i razvoj. Osim toga Gospodarsko socijalno vijeće razmatrat će i druga pitanja od zajedničkog interesa, te će prema potrebi upućivati svoje inicijative i mišljenja izvršnim i predstavničkim tijelima. (Šibensko-kninska županija)