Splitsko-dalmatinska županija rekorder po izdvajanju za vrtiće

Splitsko-dalmatinska županija uvjerljivi je prvak među županijama po izdvajanju za vrtiće, prema postotku izdvajanja iz proračuna i u odnosu na broj stanovnika, a u top pet su još Brodsko-posavska, Požeško-Slavonska, Sisačko-moslavačka i Međimurska županija.

Pokazuju to podaci Ministarstva financija o proračunima županija u 2017. godini. Ta je županija prije dvije godine za vrtiće izdvojila 0,41 posto, odnosno četiri kune po stanovniku, dvostruko više od Požeško-slavonske županije koja je na drugog poziciji, a slijedi Brodsko-posavska, pa Sisačko-moslavačka, dok je peta Međimurska županija. Gleda li se postotak izdvajanja za vrtiće, onda je Brodsko posavska županija nakon Splitsko-dalmatinske, pa Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka i Međimurska županija.

Županija Broj stanovnika 2011 Predškolsko obrazovanje 2017 Ukupni rashodi 2017 Izdvajanje za preskolsko obrazovanje u proracunu 2017
Splitsko - dalmatinska županija 454.798 1.839.962 443.716.594 0,41%
Brodsko - posavska županija 158.575 273.320 170.066.597 0,16%
Požeško - slavonska županija 78.034 151.230 108.657.004 0,14%
Sisačko - moslavačka županija 172.439 270.604 215.226.905 0,13%
Međimurska županija 113.804 72.950 136.175.518 0,05%

Splitsko-dalmatinska županija: Produljeni boravak djece u vrtićima

Iako su za brigu o vrtićima zadužene općine i gradovi, ipak, zbog želje da se poboljša kvaliteta zgrada u kojima mališani borave, ali i da se bolja kvaliteta pruži djeci i roditeljima, sve više se u projekte predškolskog obrazovanja uključuju i županije sufinanciranjem produljenog boravka, asistenata, opreme i sl. Najvažniji pak pokretač gradnji i adaptacija vrtića, trenutačno njih 500 u državi, ali i niza mjera koji omogućavaju kvalitetniji program u vrtićima, jest novac iz fondova EU.

Lani je Splitsko dalmatinska županija napravila značajan iskorak uvođenjem druge smjene u vrtiće u četiri predškolske ustanove u Splitu. Taj je program financiran iz Europskog socijalnog fonda. Iz tog fonda je 102,7 milijuna kuna namijenjeno upravo novom ritmu rada, proširenju programa i radnog vremena vrtića u cijeloj zemlji. 

Neki dan su u predjelu Solina Priko Vode otvoreni radovi na izgradnju novog vrtića i pet učionica za potrebe učenika tamošnje osnovne škole. 

Prema podatcima Ministarstva demografije, obitelji, mladih  i socijalne politike Splitsko-dalmatinska županija osigurava u vrtićima uz produljeni boravak i sredstva za uređenje vrtića, nabavu opreme te didaktička sredstva i pomagala.

Požeško-slavonska i Brodsko-posavska županija sufinanciraju boravak djece

Požeško – slavonska županija, prema podacima proračuna, izdvaja po stanovniku 1,9 kuna, a Brodsko- posavska dvije lipe manje. Obje pomažu jedinicama lokalne samouprave kroz sufinanciranje boravka djece u vrtićima.

Županija Broj stanovnika 2011 Predškolsko obrazovanje 2017 Izdvajanje za predskolsko obrazovanje po stanovniku 2017
Splitsko - dalmatinska županija 454.798 1.839.962 4,0
Požeško - slavonska županija 78.034 151.230 1,9
Brodsko - posavska županija 158.575 273.320 1,7
Sisačko - moslvačka županija 172.439 270.604 1,6
Međimurska županija 113.804 72.950 0,6

Požeško-slavonska županija sufinancira 10% od ekonomske cijene za općine koje nemaju vrtiće, ujedno sufinancira i 20 kuna po djetetu za predškolski uzrast. Najponosniji smo na svoje ljude, a posebice na djecu i mlade, a za koje svakodnevno činimo sve kako bi omogućili iste životne standarde. Mlade ljude treba poticati na ostanak u svojim županijama, a ove mjere svakako utječu na poboljšanje životnih uvjeta roditelja. Svakako, u suradnji sa gradovima i općinama, treba još više ulagati u naše vrtiće, jer socijalizacijom djece, odnosno stvaranjem prijatelja, djeca uče kroz igru i postaju naša budućnost – kaže župan Alojz Tomašević.

Do Požeško-slavonske županije je na ljestvici najboljih Brodsko-posavska županija, Prema podacima Ministarstva demografije, ta županija sufinancira program predškole za područje cijele županije. Predškolski odgoj odvija se u dvije ustanove u Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški te njihovim podružnicama, a gdje ni toga nema, organizira se boravak mališana u mjesnim školama.

Sisačko-moslavačka ulaže u opremu, a Međimurska u asistente

Već desetak godina Sisačko – moslavačka županija  u dječje vrtiće ulaže sredstva za program Predškole za djecu koja kreću u 1. razred osnovne škole, a nisu integrirana u dječje vrtiće. Prema oba kriterija, postotku izdvajanja i visini izdvajanja u odnosu na broj stanovnika,  ta je županija četvrta u zemlji.

- Program Predškole provodi se u predškolskim ustanovama i nekim osnovnim školama. U vrtićima se financira potrebna oprema, didaktička sredstva i materijal neophodan za provođenje programa. U 2017 i 2018 godini u navedenu svrhu utrošeno je 540.000 kuna – kažu u toj županiji.

Međimurska županija je peta na ljestvici županija prema izdvajanju za vrtiće. Župan Matija Posavec kaže da se trenutačno ulaže šest milijuna kuna u gradnju ili adaptaciju ukupno 10 vrtića. A što se najvećim dijelom financira novcima iz EU fondova. Županija sudjeluje i u financiranju produženog boravka u vrtićima, a zajedno s općinama financiraju se i asistenti u vrtićima, za što zajedno tu svrhu izdvajaju oko milijun kuna. Međimurska županija je inače jedina je županija u državi koja osigurava asistente i djeci vrtićkog uzrasta. U županijskom Proračunu za 2019. godinu predviđeno je 460 tisuća kuna namijenjenih financiranju 50% iznosa plaće 44 asistenata koji, prema podacima od poečtka godine, rade s 49 djece s teškoćama u predškolskim ustanovama, dok ostatak sufinanciraju jedinice lokalne samouprave. (Lidija Kiseljak)