U Uredu predsjednice održan Okrugli stol na temu „Fiskalna decentralizacija i regionalni razvoj Republike Hrvatske“

U utorak 5. ožujka predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović organizirala je okrugli stol na temu „Fiskalna decentralizacija i regionalni razvoj Republike Hrvatske“ na kojem su sudjelovali župani, predstavnici udruga općina i gradova, nadležnih ministarstva, akademske zajednice te stručnjaci za fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj iz Osijeka, Zagreba, Rijeke, Pule, Splita i Dubrovnika.

Navedeni okrugli stol bila je prilika da predsjednica Grabar-Kitarović izloži ključne nalaze i zaključke izmještanja njezinog Ureda u županijama te ukaže na najčešće probleme u radu hrvatskih županija, gradova i općina. Kao sedam ključnih društvenih izazova navela je demografsku krizu (depopulacija, starenje stanovništva, odlazak mladih), nedostatak dijaloga (kako u politici tako i u društvu općenito), opću društvenu krizu, izostanak jedinstvene gospodarske politike, slabost institucija tj. tromost administracije, izbornu godinu – godinu praznog hoda i nužnost reforme obrazovnog sustava. Predsjednica je kazala da je prilikom izmještanja Ureda konkretno riješeno pitanje vodoopskrbe otoka Mljeta, ubrzano je rješavanje problema onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu te su potpisani brojni ugovori ministra državne imovine Gorana Marića sa županima, načelnicima i gradonačelnicima o prijenosu vlasništva ili koncesije gradovima i općinama.

Na okruglom stolu je sudjelovao i predsjednik Hrvatske zajednice županija Goran Pauk. „Teme današnjeg okruglog stola, odnosno fiskalna decentralizacija i regionalni razvoj, iznimno su bitne za županije. Procesom decentralizacije racionalizirali bi se i pojednostavili procesi, ali i povećalo zadovoljstvo građana. Kroz sastanke održane na razini svih županija, upoznali smo Vas s našim glavnim ciljem, a to je funkcionalna i fiskalna decentralizacija i reorganizacija sustava. Županije mogu u najkraćem roku postati pokretači regionalnog razvoja jer su blizu građanima i zato mogu najučinkovitije odgovoriti na njihove potrebe“, rekao je predsjednik Pauk i dodao kako je Vlada već poduzela konkretne korake u tom smjeru.

Kao prinos rješavanju problema i otvorenih pitanja, predsjednica Grabar-Kitarović najavila je osnivanje Radne skupine s ciljem izrade smjernica za učinkovitiju fiskalnu decentralizaciju i daljnji regionalni razvoj Republike Hrvatske. Članovi Radne skupine su predstavnici udruga županija, gradova i općina, nadležnih ministarstava, akademske zajednice te stručnjaci za fiskalnu decentralizaciju i regionalni razvoj. Područja rada Radne skupine su funkcionalna decentralizacija, poslovanje lokalnih jedinica, indeks razvijenosti i regionalni razvoj, a rezultati i smjernice Radne skupine bit će predstavljeni javnosti u rujnu 2019. godine. Dodala je kako je Hrvatska, unatoč određenim pomacima, i dalje visoko centralizirana država te istaknula kako svaki korak ka daljnjoj decentralizaciji, kako fiskalnoj (financijskoj) tako i funkcionalnoj, pridonosi održivosti razvoja lokalne zajednice te ujednačenom razvoju Hrvatske.

Prisutni su podržali inicijativu te je predsjednik Hrvatske zajednice županija ukazao na važnost dobre pripreme za iduću financijsku perspektivu Europske unije koja treba biti dodatni poticaj za razvoj hrvatskih jedinica loklane i područne (regionalne) samouprave. Istaknuo je da uoči nove financijske perspektive koja Europu čeka nakon 2020. godine, važno zajednički djelovati i poticati jedinice regionalne samouprave na gospodarski rast, tehnološki razvitak i primjenu politika koje vode društvenom napretku i stvaranju jedinstvene Europe. „Prijeko nam je potrebna adekvatna regionalna politika Europske unije, konzistentnija strategija razvoja te bolja i učinkovitija raspodjela europskih sredstava za regionalne i lokalne projekte. Novi višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2020. do 2027. prilika je za bolje sagledavanje stvarnih potreba regija i lokalnih područja te u konačnici i osmišljavanje boljeg i efikasnijeg sustava regionalnih politika, EU fondova i instrumenata“, zaključio je Pauk. (Hrvatska zajednica županija)