Zadarska županija: Zadarskoj Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi odobren EU projekt - 30 učenika i profesora putovat će na edukaciju u Španjolsku

Agencija za mobilnost i programe Europske unije ovih je dana donijela odluku o prihvaćanju projektnog prijedloga Ekonomsko - birotehničke i trgovačke škole Zadar pod nazivom „Nove prilike za rad i učenje“, a u okviru programa Erasmus+ za područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.

Opći cilj projekta je omogućiti učenicima primjenu i nadopunu stručnih znanja stečenih kroz redovno obrazovanje u stvarnom radnom okruženju te stjecanje radnog iskustva po europskim standardima, uz usvajanje radne etike, znanja i kompetencija koje će učenike pripremiti za tržište rada, samostalnost u radu, poduzetništvo te usmjeravanje nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja.

Stečena znanja i iskustva nastavnika iz projektnog tima primijenit će se za osuvremenjivanje kurikuluma postojećih nastavnih programa.

Na projektu mobilnosti sudjelovat će 30 učenika obrazovnih profila ekonomist, komercijalist, upravni referent, poslovni tajnik te prodavač. U pratnji profesora učenici će otputovati u Zaragozu, Španjolska, gdje će imati priliku unaprijediti ključne kompetencije i vještine, povećati svijest o važnosti cjeloživotnog učenja u europskom kontekstu, unaprijediti međunarodnu dimenziju obrazovanja i osposobljavanja u školi, te  prihvatiti međukulturalnost kao jednu od vrijednosti EU.

Ostvarenim rezultatima Ekonomsko - birotehnička i trgovačka škola Zadar profilirat će se u kvalitetnu ustanovu za strukovno obrazovanje uz razvijenu europsku dimenziju obrazovne ustanove, te time postati privlačnija novim naraštajima.

Partner u projektu je udruga za regionalni i održivi razvoj „Mundus“, a odobrena sredstva iznose 89.944,00 EUR-a. (Zadarska županija)