Zlatko Komadina

Zlatko Komadina jedan je od najprepoznatljivih hrvatskih političara, s dugogodišnjem stažem na poziciji župana.

Zlatko Komadina rođen je 24. listopada 1958. godine u Ljubljani. Odrastao je i školovao se u Rijeci. Živi u Opatiji sa suprugom Brankom, kćerkom Sanjom i sinom Lukom. Godine 1982. diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, 1990. godine položio je državni stručni ispit za poslove u izgradnji objekata, a godinu dana kasnije i stručni ispit za vršenje poslova vanjsko-trgovinskog prometa.

Nakon diplome zapošljava se u Brodogradilištu '3. maj' kao inženjer specijalist u izradi i montaži cijevne brodske opreme, a potom u tvrtki 'Instalater' d.d. na raznim rukovodećim dužnostima. Osnivač je i direktor vlastite tvrtke za inženjering i konzalting u graditeljstvu, bio je i direktor KD-a 'Energo' od 1998. do 2000. godine. Od 1990. godine član je SDP-a. Od 1990 do 1992. odbornik je Društveno-političkog vijeća u Općini Rijeka, a od 1993. do 1997. vijećnik u Gradskom vijeću Rijeke. U isto vrijeme bio je i na dužnosti predsjednika Nadzornog odbora KD Čistoća. Od 1997. godine bio je vijećnik u Županijskoj skupštini Primorsko-goranske Županije, zastupnik u Županijskom domu Hrvatskog sabora i član Odbora za gospodarstvo i financije, kao i član Odbora za unutrašnju politiku i lokalnu samoupravu. Od 1998. do 2001. predsjednik je Povjerenstva za razvoj lokalne samouprave.

Od 2001. godine četiri puta biran je za Župana Primorsko-goranske županije. Osnivač je i prvi predsjednik Hrvatske zajednice županija 2004. godine. Nakon Parlamentarnih izbora 2011. godine obnašao je funkciju ministra pomorstva, prometa i infrastrukture. U travnju 2012. godine do lokalnih izbora 2013. godine bio je zastupnik u Hrvatskom saboru.

Od 1997. do 2001.bio je potpredsjednik Glavnog odbora SDP-a Hrvatske, a od 2000. godine do danas predsjednik SDP-a Primorsko-goranske Županije.2004. godine izabran je za potpredsjednika SDP-a Hrvatske i na toj je dužnosti i danas.Član je Hrvatske komore inženjera i arhitekata u graditeljstvu. Bio je član Uprave i potpredsjednik Košarkaškog kluba 'Kvarner osiguranje' te dugogodišnji član prve ekipe Košarkaškog kluba 'Kantrida'. I danas u slobodno vrijeme igra košarku, a bavi se i ribolovom.

Talijanski predsjednik Carlo Azegli Ciampi odlikovao ga je Redom zvijezde solidarnosti i počasnom titulom Commendatore.

Zamjenici:

  • Marina Medarić
  • Marko Boras Mandić
  • Petak Mamula

Primorsko-goranska

Županija na zapadu Republike Hrvatske sa sjedište u Rijeci. Prostor Primorsko-goranske županije dijeli se na tri dijela - goransko područje, primorsko i otočno područje - i obuhvaća površinu od 6,3% državnoga teritorija.

Opći podaci

Broj stanovnika
310195
Površina (km2)
3588
Broj naselja
510
Županija
Primorsko-goranska
Pozivni broj
51
Broj općina
22
Službene stranice županije
Razvojna agencija
Regija
Jadranska Hrvatska

Proračun

Realizacija 2014. godine: 306.285.451

Realizacija 2015. godine: 331.008.384

Realizacija 2016. godine: 753.943.340

Plan 2017. godine: 810.890.000

Plan 2018. godine: 869.675.000

Županijska skupština

Predsjednik skupštine Erik Fabijanić 

Potpredsjednici Robert Maršanić i Marija Dujmović Pavan

Članovi skupštine:

Marko Mataja-mafrici - Umjesto Zlatka Komadine
Franjo Butorac
Đanino Sučić
Srđan Srdoć
Davor Zubović
Ivo Zrilić
Gordana Saršon - Umjesto Marine Medarić
Erik Fabijanić
Loren Kolenc
Željko Lambaša
Jagoda Ugrin
Loris Rak
Robert Maršanić
Nenad Marinac
Sanja Tamarut
Ivica Manestar
Dušan Kotur
Đurđica Tancabel
Kristijan Dražul
Gabrijela Gorjanac Kapša
Tatjana Smeraldo
Viktor Ivaniš
Dragutin Crnković - Umjesto Majde Burić
Marijan Bačić - Umesto Garia Capellia
Vice Sep - Umjesto Tomislava Klarića
Damir Dumančić - Umjesto Josipa Borića
Rudolf Ljubičić
Petar Valovičić - Umjesto Nikole Grgurića
Lovorko Gržac
Dinko Beaković
Iva Sušić
Tonči Hrabrić
Čedomir Dundović
Dario Konta
Marija Dujmović-pavan
Mario Alempijević
Bojan Kurelić
Jadranka Horvat
Edmond Tić
Vjekoslav Rubeša
Ines Strenja-linić
Petra Mandić
Nerea Pulić
Hrvoje Burić
Ivica Knežević
Andrea Vukelić