DECENTRALIZACIJA Županije preuzimaju poslove državne uprave

Županije spremne: Građani i poduzetnici od 1. siječnja sve će administrativne poslove obavljati na jednom mjestu

Do kraja godine izmjenit će se 66 zakona kako bi županije, od 1. siječnja, preuzele 200 poslova državne uprave. Na ovaj način građanima će se omogućiti brža i jednostavnija usluga, a višak zaposlenih će se zbrinuti kroz stimulativne otpremnine i odlazak u mirovinu

Ministar državne uprave Ivan Malenica ovih je dana na turneji po hrvatskim županijama, a kako bi župane upoznao s poslovima, njih oko 200, koje se od početka sljedeće godine prebacuju s ureda državne uprave na županije. Takav sustav u državi smo imali do 2001. godine, a glavni cilj je osigurati građanima bržu i jednostavniju dostupnost različitim administrativnim uslugama. Poslovi koji će se posebnim zakonima povjeriti županijama prvenstveno se odnose na upravna područja gospodarstva (obrt, ugostiteljstvo, turizam, trgovinu, cestovni prijevoz), društvenih djelatnosti (hrvatski branitelji, šport, predškolski odgoj, školstvo, kulturu) te opće uprave (državne matice, registri birača, udruge).

– Riječ je o otprilike 200 što upravnih, što neupravnih poslova koji će se povjeriti županijama od 1. siječnja 2020. godine, a do kraja godine izmijenit će se 66 zakona kojima će se omogućiti kvalitetno povjeravanje poslova županijama – kaže ministar Ivan Malenica.

No, prije toga, potrebno je organizacijski i financijski se prilagoditi. Ispostave državne uprave, ovisno o županiji, imaju od oko 60 do preko 300 zaposlenika, a tamo gdje je višak, morat će se naći i oblik njihovog zbrinjavanja. Prema najavama, to su stimulativne otpremnine, a i na popis će doći i oni zaposlenici koji imaju uvjete za mirovinu. 

Decentralizacija ovlasti omogućit će županijama da brže i jednostavnije odgovaraju na potrebe građana i poduzetnika na jednom mjestu.

Ide li se brojati popis poslova koje će preuzeti, lakše bi bilo izdvojiti one koji im se ne povjeravaju, jer ih je svega tri unutar službe za opću upravu, pa tako u nadležnosti Ministarstva ostaju samo poslovi nadzora -  zakonitosti općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obavljanje poslova upravne inspekcije sukladno posebnom zakonu te nadzor rada tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti u povjerenim im poslovima državne uprave na području županije (upravni nadzor).

Ostali poslovi iz tog područja, kao i onih iz područja gospodarstva, imovinsko- pravnog, društvene djelatnosti i zajedničkih poslova prebacuju se na županije, koje su, kako nam kažu spremne ih preuzeti, te su uvjerene da će s preuzimanjem tih poslova se popraviti i efikasnost za građane.  

Popis je velik, a izdvajamo neke. U području gospodarstva će se tako županijama povjeriti poslovi upisa novih obrta i svih daljnjih poslova vezanih za rad i nadzor obrtnika, pa će se tako i voditi briga o ispunjavanju uvjeta rada ugostitelja i kategorizaciji objekata te kontrolirati prostor u kojem posao obavljaju dadilje. Županije će i izdavat rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča, utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine i sve vezano za njihov rad, izdavat će nadalje razne licencije za primjerice obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, za obavljanje autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga itd. Županije će i ubuduće izdavati posebne uvjete za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta te utvrđivati naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta.

Kod imovinsko-pravnih poslova na Županije se prebacuju poslovi  kao što su primjerice utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, izvlaštenje nekretnina, utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije. Nadalje, odluke vezane za  obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata, povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu, rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja ...

U sklopu društvene djelatnosti Županijama se povjeravaju poslovi vezani za pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida, članova obitelji stradalih ili nestalih branitelja kao i stradalih pirotehničara, pa nadalje onih iz Drugog svjetskog rata,  mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija itd. Zatim, poslovi vezani za sportske djelatnosti pravnih osoba, obavljanje upravnog nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića,  utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama, utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme i svih ostalih poslova vezanih za škole. Županije će i obavljati nadzor nad zakonitošću rada i općih akata ustanova u kulturi, evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba, davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći…

Služba za opću upravu je smanjena za tri spomenuta područja vezana za nadzor, a županijama se prebacuju stručni poslovi koji se odnose na promjenu osobnog imena, vođenje državnih matica, evidencije o hrvatskom državljanstvu, registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata i sl.,  vođenje registra birača, poslovi vezani za udruge,  davanje podataka iz evidencije nadležnim službama, prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu…

- Pripreme za provođenje ove zahtjevne i reformske mjere u Osječko-baranjskoj županiji su u tijeku, između ostaloga i za prilagodbu unutarnjeg ustrojstva prema tim novostima, te će se spremno dočekati početak primjene od 1. siječnja 2020. godine. Smatram da će novi sustav biti učinkovitiji nego što je sadašnji, a građani neće biti ni u čemu zakinuti nego će im sve usluge biti dostupnije – kaže župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić.

Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, sa svojih 11 ispostava po cijeloj županiji, ima 326 zaposlenih koji su se dužni staviti na raspolaganje Županiji. Tek se rade analize na koji će se način zbrinuti višak zaposlenika, ali župan Blaženko Boban je jasan da će svi biti zbrinuti.

Ured državne uprave Istarske županije trenutno broji 160 zaposlenika, a dio će se njih isto trebati zbrinuti.

Obnašatelj dužnosti župana Fabrizio Radin kaže  kako preuzimanje poslova Ureda državne uprave predstavlja revoluciju, ali i veliki napor, kako financijski, tako i organizacijski.  

Međimurska županija će sklopiti Sporazum o preuzimanju s Ministarstvom uprave, pripremiti sve interne akte koji se tiču unutarnjeg ustroja, educirati pročelnike i sve druge službenike kako bi spremno preuzela 65 službenika i  namještenika Ureda državne uprave u Županiji te uspješno i učinkovito započela s obavljanjem više od 200 novih postupaka i poslova. Valja spomenuti, kažu u Županiji, da se poslovi Ureda državne uprave putem ispostave i matičnih ureda obavljaju na području Čakovca, Preloga, Murskog Središća, Nedelišća, Dekanovca, Kotoribe, Male Subotice i Štrigove.

 - Međimurska županije je spremna za ovaj projekt što pokazuju brojke i rezultati prema kojima naša Županija i Ured državne uprave imaju najmanje zaposlenih. Javna uprava mora biti efikasan i dostupan servis građana, a dosadašnja praksa pokazala je da se spuštanjem poslova s državne razine na lokalnu, ubrzava i poboljšava obavljanje poslova. Međimurje će i dalje biti primjer dobre prakse kako javna uprava treba funkcionirati te ćemo nakon održane sjednice Skupštine Međimurske županije 2. siječnja 2020. na kojoj će biti donesena odluka o prijenosu poslova, već sljedećeg dana pružati brzu, transparentnu i kvalitetnu uslugu – kaže župan Matija Posavec.

Ovom reformom nakon objedinjavanja poslova ureda državne uprave i poslova Međimurske županije svaki korisnik dobit će na jednom mjestu pravovremene informacije i dokumente bilo da se radi o osobnim stanjima građana, pravima hrvatskih branitelja, obrtu, obrazovanju,upisu u škole, izvlaštenju, besplatnoj pravnoj pomoći, udrugama, prenamjeni poljoprivrednog zemljišta, stipendijama, građevinskim dozvolama, svim potporama (obrazovnim, gospodarskim, poljoprivrednim…) koje omogućava Međimurska županija kroz svoje programe.

Trenutno je u Uredu državne uprave u Primorsko goranskoj županiji 169 zaposlenika, no još nije poznato  koliko će ih preći u Županiju s obzirom da je 38 njih, koji imaju uvjete za mirovinu, ponuđena otpremnina. Kako kažu u Županiji, vjeruju da će s ovom reformom imati priliku građanima ponuditi jedan efikasniji sustav javne uprave, jer će se dosta poslova s razine države i s razine županije objediniti na jednom mjestu.

- Zagrebačka županija je i do sada sve poslove koji su joj dodijeljeni odrađivala kvalitetno i učinkovito i tako će biti i nakon što preuzmemo poslove Ureda državne uprave. Čeka nas puno posla jer moramo donijeti niz internih akata, ali i odluka na Županijskoj skupštini kako bi se preuzeti poslovni mogli odvijati bez zastoja - rekao nam je župan Zagrebačke županije Stjepan Kožić.

- Mi u Županiji spremni smo za taj  proces, imamo već i prijedlog nove organizacije ali najbitnije je da preuzimanjem svih poslova koji su sada u nadležnosti Ureda državne uprave građani dobiju bržu i efikasnu uslugu bez dodatnih ili povećanih troškova kako za građane tako i ostale razine uprave. Konkretno, riječ je o više od 200 različitih poslova koje su do sada obavljali UDU – od otvaranja obrta i kategorizacije apartmana do braniteljskih pitanja i procjene vrijednosti nekretnina, a s obzirom na poštivanje načela supsidijarnosti, ove će usluge biti najbliže građanima i, što je najvažnije, sukladne potrebama „s terena“, koje regionalna samouprava najbolje poznaje. Prijenos poslova UDU na županije za građane znači uslugu u okviru jedne administracije pa tako, npr. kad županija objavi javni poziv za financiranje, udruga primjerice više neće trebati ići u ured državne uprave po dokaz da je registrirana kao udruga. Racionalizirat će se i pojednostaviti procesi pa će službenici moći brže i kvalitetnije pružiti određenu uslugu - kaže Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina.

– Preuzimanjem poslova Ureda državne uprave, Županija će preuzeti i poslove i djelatnike. Mi smo već do sada pokazali da smo spremni za slične izazove, prvenstveno tu mislim na projekt legalizacije, gdje su upravo županije pokazale iznimnu efikasnost na korist naših građana. Gledajući broj djelatnika, jedna smo od manjih županijskih uprava i veselim se što ćemo od 1. siječnja preuzeti poslove i rješavati ih brže i efikasnije na zadovoljstvo naših građana – kaže Virovitičko-podravski župan Igor Andrović.

I Goran Pauk, župan Šibensko-kninske županija i predsjednik Hrvatske zajednice županija ističe kako su županije spremne preuzeti poslove ureda državne uprave jer su ih dobro i kvalitetno obavljale i ranije, sve do 2001. godine. U prilog tome, kaže,  govori i činjenica da su 2008. godine preuzeli poslove izdavanja akata prostornog uređenja i gradnje, koje puno učinkovitije i brže obavljaju nego do 1. siječnja 2008. godine.

'Decentralizacijom ovlasti i vraćanjem poslova županijama one će ih moći samostalno izvršavati i time brže i efikasnije rješavati zahtjeve građana i bolje planirati svoje poslove i prioritete. U tijeku su radnje koje je potrebno napravit, točnije izrađuju se novi pravilnici i surađuje s resornim tijelima kako bi do 1. siječnja 2020. godine sustav funkcionirao. Naime, Ustav Republike Hrvatske označava županiju kao jedinicu područne samouprave koja obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. Drugim riječima uključeni smo u svaku poru života naših stanovnika. Cilj ove reforme je uslugu maksimalno približiti građanima, ne samo lokacijski već i administrativno te pojednostaviti i ubrzati rješavanje predmeta za građane i poduzetnike. Preuzimanjem poslova ureda državne uprave građani će moći lakše obaviti poslove koje trebaju, doći do željenih informacija te će sve to moći odraditi na jednom mjestu. Konkretno u Šibensko-kninskoj županiji većina ureda državne uprave je smješten na istoj lokaciji kao županija, odnosno u istoj zgradi, što znači da će građani svoje usluge moći dobiti u okviru jedne administracije. Na primjer kad Županija objavi javni poziv za financiranje udruga, građani neće morati odlaziti u ured državne uprave po dokaz da je registrirana kao udruga već će imati uslugu u okviru jedne administracije.Ono što svakako treba naglasiti je da preuzimanjem poslova ureda državne uprave, ne dolazi do stvaranja novih poslova. Svaki će službenik i dalje obavljati svoj dio poslova, no na puno učinkovitiji i racionalniji način. To će najviše osjetiti građani koji više neće trebati potrošiti puno vremena kako bi dobili određenu uslugu', ističe Pauk.  (Lidija Kiseljak)

   

 

POPIS POSLOVA KOJI PRELAZE S UREDA DRŽAVNE UPRAVE NA ŽUPANIJE

SLUŽBA ZA GOSPODARATVO

– upis novog obrta, statusnih i ostalih promjena obrta u obrtni registar; izdavanje obrtnica, vođenje obrtnog registra i drugih propisanih evidencija te izdavanje potvrda iz istih; izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti i za obavljanje sporednog zanimanja; utvrđivanje udovoljavaju li pravne osobe koje obavljaju obrt uvjetima za obavljanje pojedinih vrsta djelatnosti iz pravilnika o vezanim i povlaštenim obrtima; utvrđivanje propisanih minimalnih uvjeta u ugostiteljskim objektima te na razvrstavanje i kategorizaciju ugostiteljskih objekata; razvrstavanje i kategorizaciju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu i kategoriju objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu; izdavanje EU potvrde za fizičke osobe obrtnike

– utvrđivanje uvjeta prostora, opremljenosti prostora odgovarajućom opremom u stambenom ili poslovnom prostoru namijenjenom za obavljanje djelatnosti dadilje

– izdavanje rješenja o odobrenju za pružanje usluga turističkog vodiča; utvrđivanje minimalnih uvjeta za vrstu plovnih objekata; utvrđivanje minimalnih uvjeta luka nautičkog turizma koje se ne kategoriziraju; izdavanje EU potvrda za turističke vodiče

– utvrđivanje ispunjavanja minimalnih tehničkih uvjeta i drugih propisanih uvjeta za prodajne objekte, opremu i sredstva za obavljanje djelatnosti trgovine, izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje poslova javnog komisionara Hrvatskoj gospodarskoj komori za pojedinu javnu komisionu prodavaonicu, odnosno javnom komisionaru te obavljanje općeg nadzora nad radom javnih komisionara

– izdavanje licencije za obavljanje djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, licencije za obavljanje kolodvorskih usluga, licencije za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prometu, licencije za iznajmljivanje vozila s vozačem te izdavanje rješenja o prijavi prijevoza za vlastite potrebe; izdavanje izvoda iz prijave prijevoza za vlastite potrebe; donošenje rješenja u stvarima koje se odnose na izdavanje znakova pristupačnosti na ime osobe s invaliditetom; provođenje upravnog nadzora nad provedbom zakona kojim se uređuje pomorsko dobro i morske luke; sudjelovanje u radu povjerenstva za postupak praćenja izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama na pomorskom dobru

– izdavanje posebnih uvjeta za građenje i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u postupku izdavanja lokacijske dozvole i sudjelovanje u postupku izdavanja građevinske dozvole davanjem potvrde na glavni projekt te izdavanje prethodne suglasnosti na prometni elaborat za postavljanje prometne signalizacije i opreme na javnim cestama

– utvrđivanje naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta; prikupljanje potrebne dokumentacije za izradu zahtjeva i davanje mišljenja te suglasnosti u postupku izrade prostornih planova; vođenje evidencije o promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta;

– obavljanje poslova koji se odnose na registraciju dobavljača božićnih drvaca i na izdavanje dozvole za krčenje, odnosno čistu sječu šume; prikupljanje i dostavljanje podataka nadležnom ministarstvu o stanju i promjenama šumsko-gospodarskog područja na području regionalne jedinice

– izdavanje rješenja o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

– utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine; izdavanje uvjerenja o pokrenutom postupku naknade; izdavanje uvjerenja i očitovanja o činjenicama jesu li određene nekretnine obuhvaćene podnesenim zahtjevima za naknadu; u stvarima koji se odnose na utvrđivanje vlasništva Republike Hrvatske na oduzetim nekretninama za koje nije podnesen zahtjev za naknadu ili je pravomoćno odbijen ili odbačen; izvlaštenje nekretnina (potpuno i nepotpuno izvlaštenje); provođenje osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za koje se predlaže izvlaštenje; davanje odobrenja korisniku izvlaštenja za obavljanje pripremnih radnji; donošenje privremenog rješenja, stupanje u posjed izvlaštene nekretnine u tijeku postupka izvlaštenja; određivanje naknade za izvlaštene nekretnine i sklapanje nagodbi sa snagom izvršne isprave; u stvarima predaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvo jedinici lokalne samouprave i određivanje naknade za predano zemljište; utvrđivanje prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

– područje vlasništva i stvarnih prava; donošenje i zemljišnoknjižna provedba posebnih rješenja o utvrđivanju predmeta prava vlasništva na turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije

– obnovu, potporu za popravak i potporu za opremanje ratom oštećenih ili uništenih objekata (obiteljske kuće ili stana I, II, III, IV, V i VI stupnja oštećenja), povrat vlastito uloženih sredstava za obnovu – popravak u ratu oštećenih objekata, prelokaciju i zamjenu utvrđenog prava na obnovu za novčana sredstva, drugi objekt ili smještaj u ustanovu socijalne skrbi, te naknadu materijalne štete uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija, izdavanje uvjerenja i očitovanja po podnesenim zahtjevima za obnovu/potporu

– rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi.

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

– pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

– vođenje registra sportskih djelatnosti pravnih osoba, upis u registar, izdavanje izvatka iz registra, vođenje registra sportskih djelatnosti fizičkih osoba, upis u registar, izdavanje rješenja o upisu, izdavanje rješenja o ispisu, izdavanje izvatka iz registra; obavljanje inspekcijskog nadzora u prvom stupnju u skladu sa posebnim zakonom o sportu; postupanje po predstavkama i pritužbama na nezakonita postupanja i radnje pravnih i fizičkih osoba u sustavu sporta koje podliježu nadzoru inspekcije; vođenje očevidnika o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama

– obavljanje upravnog nadzora nad statutima i pravilnicima o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića; utvrđivanje uvjeta za početak rada i ostvarivanje programa predškolskog odgoja pri osnovnim školama, kao igraonice u knjižnicama, te u zdravstvenim, socijalnim, kulturnim, sportskim ustanovama i udrugama; utvrđivanje primjerenog programa školovanja i primjerenog oblika pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju, prijevremeni upis djece u osnovnu školu i na odgodu upisa djeteta u prvi razred osnovne škole; privremeno oslobađanje od upisa u prvi razred osnovne škole, privremeno oslobađanje od započetog školovanja, prijave za upis učenika s teškoćama u razvoju u prvi razred srednje škole putem nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole; donošenje odluke o uključivanju učenika u pripremnu ili dopunsku nastavu hrvatskog jezika; izdavanje potvrde o završenom programu pripremne nastave hrvatskog jezika za djecu koja ne znaju ili nedovoljno znaju hrvatski jezik; obavljanje nadzora nad obavljanjem poslova na osnovi javnih ovlasti u osnovnim i srednjim školama, te nad zakonitošću rada i općih akata školskih ustanova; donošenje plana upisa djece u osnovnu školu, te određivanje osnovne škole u kojoj učenik, kojem je izrečena pedagoška mjera preseljenja u drugu školu, nastavlja školovanje; donošenje odluka o broju razrednih odjela u osnovnim školama; poduzimanje odgovarajućih mjera temeljem odredbi zakona kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi u vezi sa zanemarivanjem obveza roditelja prema djeci; izdavanje obavijesti školskim ustanovama da u evidenciji o radnicima za kojima je prestala potreba u punom ili dijelu radnog vremena nema odgovarajuće osobe kako bi nakon toga mogle popuniti upražnjeno radno mjesto putem natječaja; vođenje evidencije o učiteljima/nastavnicima, stručnim suradnicima i ostalim radnicima osnovnih i srednjih škola za čijim je radom prestala potreba, o prijavi potreba školskih ustanova za radnicima zaposlenim na neodređeno vrijeme i nepuno radno vrijeme; raspuštanje školskog odbora i imenovanje povjerenstva za upravljanje školom, kada školski odbor ne obavlja poslove iz svog djelokruga u skladu sa zakonom, aktom o osnivanju ili statutom škole ili te poslove obavlja na način koji ne omogućuje redovito poslovanje i obavljanje djelatnosti škole te kada se školski odbor ne može konstituirati; utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih

– obavljanje nadzora nad zakonitošću rada i općih akata ustanova u kulturi; utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta;

– evidencija kolektivnih ugovora ili njihovih promjena, vođenje knjige evidencije istih i zbirke isprava; registracija ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, vođenje registra, zbirke ugovora i abecednog imenika; vođenje registra udruga te izdavanje rješenja o upisu, upisu promjena i brisanju iz registra udruga i udruga više razine u koji se upisuju sindikati, udruge poslodavaca, udruge sindikata više razine i udruge poslodavaca više razine koje djeluju samo u jednoj županiji

– priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz

– davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć

– ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU

stručne poslove, koji se odnose na:

– promjene osobnog imena, naknadne upise, ispravke, dopune, te poništenje upisa u državnim maticama; vođenje državnih matica, vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu, vođenje registra životnog partnerstva te izdavanje dokumenata iz istih, verifikaciju upisa u državnim maticama, registru životnog partnerstva i evidenciji o državljanstvu; pripremne poslove sklapanja braka u vjerskom obliku, sklapanje braka u građanskom obliku, sklapanje životnog partnerstva; stjecanje hrvatskog državljanstva podrijetlom i rođenjem na području Republike Hrvatske

– vođenje registra birača i obavljanje stručnih poslova koji se odnose na vođenje evidencije o biračkom pravu, ažuriranje evidencije popisa birača te izdavanje potvrda iz iste

– osnivanje, registraciju, pravni položaj, upis promjena u registar udruga Republike Hrvatske i prestanak postojanja udruga sa svojstvom pravne osobe; vođenje registra udruga u informatičkom obliku; vođenje zbirke isprava udruga te izdavanje potvrda iz istih; provođenje postupka likvidacije udruga; provođenje postupka brisanja udruga iz registra udruga; obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruga sukladno zakonu kojim se uređuju udruge, upis stranih udruga u registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj, upis promjena u registar stranih udruga i prestanak djelovanja stranih udruga u Republici Hrvatskoj, vođenje registra stranih udruga u elektroničkom obliku, vođenje zbirke isprava stranih udruga te izdavanja potvrda iz istih

– traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za novoupisane udruge u registar udruga, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog; traženje dodjele OIB-a i ispisivanje potvrde u ime Porezne uprave za nove upise u maticu rođenih i evidenciju o državljanstvu, dojavljivanje promjena o obveznicima OIB-a te traženje poništenja istog

– provođenje postupka osiguranja dokaza prije pokretanja postupka, ako postoji sumnja da se dokazi neće moći kasnije provesti i provođenje izvršenja nenovčanih obveza ako je propisano da se iste ne može provoditi javno tijelo koje je rješavalo u prvom stupnju

– davanje podataka iz evidencije nadležnim službama

– prijava novorođene djece u evidenciji prebivališta na adresu roditelja (određivanje MBG-a) i ispisivanje potvrde o prebivalištu

– prosljeđivanje podataka, odnosno zahtjeva za provođenje postupka prijave novorođene djece na obvezno zdravstveno osiguranje; prosljeđivanje zahtjeva za dobivanje jednokratne novčane potpore za novorođeno dijete